21 sep 2022

Nieuwe master Nederlands in Suriname

Aan de Anton de Kom Universiteit in Suriname wordt vanaf dit academiejaar een nieuwe master Nederlands ingericht. De verwachtingen zijn hooggespannen. Wij gingen in gesprek met de twee opleidingscoördinatoren, Mahalia Sno voor de masteropleiding en Marjorie Rotsburg voor de bacheloropleiding.

Waarom deze nieuwe master?

Mahalia: “Suriname is een land met veel talen. En het onderzoek naar deze talen zoals het Surinaams-Nederlands is nog onvoldoende op gang gekomen. We hebben momenteel echt weinig gepromoveerden die zich hebben beziggehouden met taal. Met deze opleiding willen we daar iets aan doen. We willen ervoor zorgen dat er veel meer onderzoek gedaan wordt naar de talen van Suriname. Onderzoek zal zich bijvoorbeeld toeleggen op de standaardisatie van verschillende talen en dat zal haar vruchten afwerpen voor ons land en de Surinaamse talen. Voor de ondersteuning van het programma gaan we werken met docenten uit voornamelijk Nederland en Vlaanderen.”  

Marjorie: “Zoals Mahalia het al gezegd heeft: er is een gemis, een tekort aan gepromoveerden die onderzoek doen. Dat is jammer voor de meertalige situatie waarin we leven. Wat eigenlijk ontbrak in Suriname was een wetenschappelijke opleiding Nederlands. Vandaar toen het idee om een bacheloropleiding Nederlands aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname op te zetten. We vertrekken bij de opleiding vanuit het Nederlands maar we betrekken ook de andere Surinaamse talen.

Het is allemaal begonnen in 2012 met het opstarten van een masteropleiding Nederlands aan de Anton de Kom Universiteit vanuit het idee wetenschappers en docenten Nederlands klaar te maken om les te geven op de bacheloropleiding die gepland stond. Mahalia en ik onder andere zijn daar het levende bewijs van. Wij zijn afgestudeerden van de masteropleiding en geven nu les op de bacheloropleiding. Maar er moeten steeds meer docenten worden klaargestoomd. Bij de Faculteit der Humaniora moeten we de bacheloropleiding continueren maar daarnaast moeten we wetenschappers hebben die zich kunnen bekwamen in verder onderzoek doen in het vakgebied en die de aankomende studenten daarin zullen stimuleren.”

 

Mahalia Sno
Mahalia Sno
Marjorie Rotsburg
Marjorie Rotsburg

Welke perspectieven hebben afgestudeerden op de arbeidsmarkt?

Mahalia: “De afgestudeerden zijn in elk geval nodig bij het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur maar belangrijk is ook onderzoek doen. Daarnaast kan de afgestudeerde Masterstudent – met pedagodisch-didactische bekwaamheid zijn/haar kennis delen en zo de bacheloropleiding ondersteunen.”


Met het oogmerk om me beter in woord en schrift te kunnen uitdrukken, heb ik kennis kunnen maken met de verschillende Surinaamse talen en ik heb ontdekt hoe mooi de Nederlandse taal is.

Wandena Dihal, student

Marjorie: “In het verlengde van het onderwijsgebeuren is het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur ook betrokken bij het taalgebeuren in ons land. Daarvoor heeft de overheid ook mensen nodig die zowel het Nederlands goed beheersen als onderzoek kunnen doen in niet alleen het Surinaams-Nederlands maar ook in andere Surinaamse talen. En als studenten na hun bachelor al willen werken, kunnen ze bijvoorbeeld assistent-wetenschapper worden bij onze faculteit. In het programma van de opleidingen is ook een communicatielijn opgenomen waardoor onze studenten ook in het bedrijfsleven terecht kunnen voor ondersteuning van de interne en externe communicatie.  En waarom geen eigen onderzoeksbureau opzetten?” 

Hoe kan je studenten motiveren om te kiezen voor deze opleiding?

Marjorie: "Wij leven in een meertalig land. (Jonge) Surinamers moeten zich ervan bewust worden dat zij het zullen zijn die iets kunnen bijdragen aan onze samenleving, vertrekkend vanuit de kansen die ze krijgen met het Surinaams-Nederlands, de andere Surinaamse talen en de Surinaamse cultuur in het algemeen."