21 sep 2022

Het Impulstraject geeft de internationale neerlandistiek vleugels

Het Comité van Ministers van de Taalunie besliste in de zomer van 2021 tot een eenmalige extra investering in de internationale neerlandistiek, het Impulstraject. Als beleidsorganisatie kreeg het Algemeen Secretariaat in 2020 de opdracht om een Visie en actieplan voor een slagvaardige en toekomstbestendige neerlandistiek te schrijven samen met en gedragen door het veld. Het Impulstraject wordt hierbinnen verankerd zodat activiteiten ook na de looptijd ervan verder uitgebouwd worden.

Een team van Taaluniemedewerkers steekt samen met internationale neerlandici de handen uit de mouwen om de volgende drie jaar elk van de projecten te laten bijdragen tot een succesvolle slagvaardige en toekomstbestendige neerlandistiek. De komende weken belichten we verschillende aspecten van het Impulstraject. Vandaag: 

Meer menskracht en ondersteuning met assistenten en stagairs

In het kader van het Impulstraject zal de Taalunie-regeling voor studenten-assistenten uitgebreid worden, zodat afdelingen meer mogelijkheden krijgen om een assistent of stagiair voor een langere periode (ter plaatse of virtueel) in te zetten ter ondersteuning van onderwijs, onderzoek of dienstverlening.
Om die toekomstige assistenten en stagairs goed voor te bereiden op hun taken, ontwikkelen IVN-docenten een begeleidingsprogramma: assistenten worden wegwijs gemaakt in de didactiek van NVT en worden geïnformeerd over het reilen en zeilen op een buitenlandse afdeling (2022-2023). Goede voorbeelden uit het veld zullen via mijnNederlands ontsloten worden (mei 2023). Een (bewezen) matchingsysteem zal ervoor zorgen dat de juiste assistent op de juiste plaats terecht komt en een bescheiden communicatiecampagne zal afdelingen, assistenten en stagairs informeren en werven (2023-2024).