26 sep 2022

Onbegrensd taalleren: samen naar taalonderwijs van de toekomst

Vandaag, op de Europese dag van de talen, presenteren we met een grote groep van taal-, onderwijs- en technologieprofessionals ‘Onbegrensd taalleren’: een visie op het taalonderwijs van de toekomst.

Hoe willen we dat kinderen in 2035 een taal leren? Hoe kunnen alle leerlingen voldoende taalcompetent worden in een steeds internationalere wereld? Hoe kunnen ze leren omgaan met de talen van anderen en intercultureel communiceren? En welke rol kan de technologie daarbij spelen? 

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), Nuffic en de Taalunie zijn hierover in gesprek gegaan leraren, leerlingen, wetenschappers, onderwijsorganisaties en technologen. Door verschillende invalshoeken samen te brengen, ontstonden in een gezamenlijke gedachtevorming interessante ideeën en breedgedragen uitgangspunten voor toekomstig taalleren. Die ideeën en uitgangspunten zijn nu voor iedereen beschikbaar in de publicatie Onbegrensd taalleren.

Kompas voor een gezamenlijke koers

Onbegrensd taalleren is het kompas voor een gezamenlijke koers. Iedere organisatie kan vanuit haar eigen missie, waar mogelijk samen met anderen, stappen zetten in de gewenste richting. Belangrijke thema’s in die koers zijn inclusief leren (íédere leerling moet zich kunnen ontwikkelen tot een wereldburger), een onbegrensde leeraanpak (niet standaard in een klaslokaal), aandacht voor het taalsysteem én het betekenisvol gebruiken van taal (taal is altijd flexibel en creatief te gebruiken) en inzetten op persoonlijke en sociale taalleerdoelen (gelijkwaardige kansen vragen om maatwerk).

Benieuwd hoe je er als leraar, school, uitgever of methodeontwikkelaar concreet mee aan de slag kunt gaan? Laat je inspireren!

Al langere tijd is de positie van de Nederlandse taal en het taalonderwijs in onze samenleving in beweging. We zien bijvoorbeeld steeds meer diversiteit en meertaligheid. Het Engels als tweede taal is niet meer weg te denken. De vertaal-app is bijna gewoon geworden en nieuwe technologie dient zich voortdurend aan. Leerlingen geven aan anders vreemde talen te willen leren: meer spreek- en luistervaardigheid, minder grammatica en spelling. Leraren stellen dat meer ruimte in het curriculum aantrekkelijker taalonderwijs mogelijk kan maken. Zij zouden graag meer aandacht besteden aan communicatie en het culturele aspect van taal. Daarom is het tijd om gezamenlijk een visie te ontwikkelen op het leren van taal. NOB, Nuffic en de Taalunie hebben het initiatief genomen om het debat over het taalonderwijs een impuls te geven met de publicatie Onbegrensd taalleren.

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) verzorgt Nederlands onderwijs voor Nederlandse en Vlaamse kinderen over de hele wereld. Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs.