Foto: Emmy ter Ellen
21 sep 2022

Terugblik op een levendig 21ste Colloquium Neerlandicum

Op 22 augustus 2022 vond de openingsdag van het 21ste Colloquium Neerlandicum plaats: een feestelijke en leerrijke opening van een driejaarlijks evenement waar de dynamiek en groei van het Nederlands centraal staat. Het evenement verwelkomde maar liefst 300 docenten en onderzoekers neerlandistiek uit de hele wereld – en had als kers op de taart dit jaar het SAVN-Kongres uit Zuid-Afrika te gast.

Het belang van het Colloquium Neerlandicum 
In de afgelopen decennia groeide de neerlandistiek wereldwijd uit tot een dynamische gemeenschap boordevol onderzoekers, docenten en vertalers. Elk jaar bestuderen studenten in 40 landen onze taal, dankzij 500 docenten en onderzoekers op zo’n 130 universiteiten en hogescholen. Het Colloquium Neerlandicum biedt hun elke drie jaar de gelegenheid om resultaten, ideeën, ervaringen en ‘best practices’ uit te wisselen – en zo het netwerk van de internationale neerlandistiek te verstevigen en uit te breiden.  
 
Lezing door onze algemeen secretaris Kris Van de Poel 
Tijdens het openingsprogramma benadrukten alle sprekers het grote belang van de geesteswetenschappen en de studie van talen, waaronder de wereldwijde studie neerlandistiek. Dit werd naar voren gebracht door prof. dr. van Krieken, rector Radboud Universiteit Nijmegen, Henriëtte Louwerse, bestuursvoorzitter IVN, een voordracht van welgekend auteur Jaap Robben, de Loco Burgemeester van Nijmegen – en, hoe kan het ook anders, een lezing door onze eigen algemeen secretaris Kris Van de Poel. 

Na een korte (re)introductie over de Taalunie en haar rol om het Nederlands in de wereld te ondersteunen, ging Kris Van de Poel dieper in op de nieuwe initiatieven die in 2022 zijn opgestart om effectiever en efficiënter te kunnen samenwerken. Ze vertelde hoe er aandachtig is geluisterd naar ieders behoeften en noden – en hoe die vervolgens werden neergeschreven in een visie- en actieplan om de neerlandistiek toekomstbestendig en slagvaardig te maken. Concreet vertaalt zich dat in 15 acties met extra aandacht voor kennisdeling, samenwerking en deskundigheidsbevordering. Op deze manier biedt de Taalunie een vernieuwde en krachtige hefboom voor het Nederlands wereldwijd.  
 
De sfeer zat goed 
Eerst en vooral, vond iedereen het overduidelijk fantastisch om elkaar weer persoonlijk te ontmoeten. Niet zo heel gek: de internationale neerlandistiek is geografisch enorm verspreid – en door de uitbraak van COVID-19 werd die afstand nóg groter. Het mag duidelijk zijn: het evenement begon met een enthousiaste en gemoedelijke sfeer, vol verwachtingen naar wat komen zou.   

Netwerken via vertalen
En die verwachtingen werden meer dan ingelost, onder andere met de startsessie voor een vertaalnetwerk onder leiding van Marketa Stefkova. Het gaat hier over een initiatief, mede van de Taalunie, dat voortvloeit uit een bevraging en webinars. De kern van deze sessie? Dat er zo ontzettend veel gebeurt binnen de meest uiteenlopende aspecten van vertalen in de internationale neerlandistiek en dat het geweldig zou zijn als mensen straks via een netwerk veel makkelijker van elkaars wereldwijde expertise kunnen profiteren. 

De toekomst
Iedereen was het erover eens dat de bijdragen op dit colloquium van uitzonderlijk hoge kwaliteit waren. De Taalunie engageert zich om met deze oogst aan de slag te gaan in nauw overleg met alle neerlandici wereldwijd en zal de lezers aangesloten houden. 

Meer weten over waar wij zoal aanwezig zijn? 

Volg ons dan zeker op onze sociale mediakanalen, waar we je dit alles graag vertellen!