© Tessa Posthuma de Boer
21 sep 2022

Forugh Karimi versterkt de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

Het Comité van Ministers van de Taalunie stelde Forugh Karimi aan als nieuw lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Maar wie is zij, waarom koos ze voor deze baan en hoe ziet haar relatie met het Nederlands eruit? We laten haar zelf aan het woord.

1. Wat doe je beroepshalve? Wat is jouw functie? 
Ik ben psychiater, psychotherapeut en schrijver.  

2.Waarom koos jij ervoor om je in te zetten voor de Raad/de Taalunie? 
Taal is altijd heel belangrijk geweest voor mij. Al van kinds af aan wou ik schrijver worden – en zat ik altijd met mijn neus in de boeken. En ook vandaag komt het belang van taal terug in mijn beide beroepen. In mijn vak als psychiater komt taal in al haar facetten aan bod: het is zowel belangrijk voor diagnostiek als voor behandeling.  
 
Als voormalige vluchteling - ik ben 26 jaar geleden uit Afghanistan naar Nederland gevlucht - heb ik op volwassen leeftijd kennis moeten maken met het Nederlands als een totaal nieuwe taal. Als taalleerder die uit een totaal ander taalgebied komt, met een moedertaal die geenszins gelijkenis vertoont met Nederlands, moest ik dan ook heel bewust bezig zijn met deze taal.  
 
Ik denk dat ik mijn ervaringen in het leren en de beleving van de Nederlandse taal goed kan inzetten binnen de Raad van de Taalunie. In Nederland wonen naar schatting bijna 4 miljoen mensen met een andere moedertaal dan Nederlands. Ik hoop dat ik in de Raad deze mensen een stem kan geven en iets kan vertellen over de worstelingen van anderstaligen met de Nederlandse taal.  
Een worsteling die niet alleen praktische gevolgen heeft in het dagelijks leven, trouwens, maar ook een psychologische impact: ‘ben ik een buitenstaander of hoor ik erbij?’ Of, met andere woorden: taal is niet alleen maar een communicatiemiddel, maar ook een symbool voor identiteit, status en macht.  
 
3.Waarom is het Nederlands belangrijk voor jou en voor de sector waarin je werkzaam bent? 
In de zorgsector is het Nederlands erg belangrijk. Dit hoeft geen uitleg, denk ik. Maar voor mensen die de taal onvoldoende machtig zijn, betekent het ook dat ze op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit van zorg een achterstand kunnen ervaren.  
Ik denk dat er in Nederland onvoldoende aandacht is hiervoor. In 2012 schafte de overheid de vergoeding van de professionele tolken in de zorg af. In de praktijk leidde dat tot schrijnende gevallen: minderjarige kinderen die ingezet werden om voor hun ouders te tolken, en zo in hele lastige gesprekken terechtkomen, zoals een slecht nieuws gesprek over de diagnose kanker of de suïcidale ideaties van een van de ouders. Als psychiater weet ik wat dit voor de ontwikkeling van een kind betekent.   
 
4.Wat is voor jou het mooiste woord in het Nederlands en waarom? 
‘Keigaaf’. Ik woon heel lang in Brabant en voel me daar thuis. Ik vind de gecombineerde woorden met ‘kei’ erg mooi. Bovenaan staat voor mij dus ‘keigaaf’. Misschien moet ik dit woord anders schrijven, als twee woorden, maar ik schrijf het graag aan elkaar.  

Over de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren  

Meer informatie over de organen van de Taalunie en de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren vind je hier.