Foto: Bart Grietens
24 aug 2022

Taalcompetent in het hoger onderwijs

Hoe veranker je taalcompetentieontwikkeling in de opleidingen van hogescholen en universiteiten? Met de nieuwe publicatie ‘Taalcompetent in het hoger onderwijs’ biedt de Taalunie opleidingen een kader om de taalcompetentie van hun studenten te versterken.

Het kader beschrijft vier aspecten van taalcompetentie die in elke opleiding aandacht verdienen, omdat ze voorwaarden zijn om in het hoger onderwijs tot leren te komen en om persoonlijke, professionele en maatschappelijke doelen te bereiken:

  1. bewustzijn van het belang van taal en de eigen taalcompetentie;
  2. de competentie om verschillende soorten geschreven en gesproken teksten te begrijpen;
  3. de competentie om verschillende soorten geschreven en gesproken informatie doelgericht te verwerken;
  4. de competentie om in verschillende contexten doelgericht en adequaat te communiceren.

Bij elk van deze aspecten wordt benoemd waar studenten tijdens hun opleiding ondersteuning bij nodig kunnen hebben.

Taalcompetent in het hoger onderwijs kwam tot stand in opdracht van de Nederlandse minister van onderwijs en in samenwerking met taalexperten en experten hoger onderwijs uit Nederland en Vlaanderen.

Het kader bouwt voort op de adviezen in Vaart met taalvaardigheid (Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren 2015), op het werk van de projectgroep ‘Uitdrukkingsvaardigheden’ (2020-2021) en op het rapport Taalcompetentie in het Nederlands van Nederlandstalige studenten in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen (Jansen e.a. 2022).