24 aug 2022

Ontdek de Leesscan: een krachtige tool voor een duurzaam leesbeleid

In 2020 startte de Taalunie een samenwerking op met Hogeschool Odisee, Universiteit Gent, AP Hogeschool en Iedereen Leest. Het doel? Het ontwikkelen van een leesscan, die in kaart brengt waar je als school staat in het realiseren van een effectief leesbeleid. De uitkomsten geven inzicht in waar je al sterk in bent, en waar je nog met je schoolteam aan kan werken. Met de leesscan krijgen scholen een krachtige tool in handen die kan helpen om een duurzaam leesbeleid te ontwikkelen.  

Hoe ga je aan de slag met de leesscan?  
Via de website www.leesscan.be kan je je eigen leesonderwijs onder de loep nemen. Nadat je je school geregistreerd hebt, krijg je een reeks vragen voorgeschoteld die inzicht geven in de stand van zaken van het leesonderwijs op jouw school. Op basis van de resultaten van de leesscan kan je vervolgens met het schoolteam passende doelen en acties bepalen om het leesonderwijs te versterken. De leesscan is het resultaat van een onderzoeksproject van Hogeschool Odisee in samenwerking met de Taalunie, AP Hogeschool, Universiteit Gent en Iedereen Leest.   

Ontdek meer over de leesscan: De Leesscan  

Lezers maak je samen  
Hoe bouw je met je team aan een duurzaam leesbeleid? Hoe transformeer je jouw school tot een motiverende leesomgeving? En hoe speelt de nieuwe leesscan hier een rol in? Via onderstaand filmpje delen enkele Vlaamse basisscholen hun ervaringen met de leesscan, op weg naar hun eigen leesbeleid. 24 scholen kregen ondersteuning van AP Hogeschool, Hogeschool Odisee en Iedereen Leest in het kader van de prioritaire nascholing begrijpend lezen met steun van de Vlaamse Overheid. Gedurende twee jaar kregen de scholen intensieve begeleiding om te bouwen aan een duurzaam leesbeleid – waar je in de video alles over te weten komt.  

Lezers maak je samen

Duurzaam een sterk leesverhaal schrijven  
Voor scholen is de leesscan een heel gebruiksvriendelijk instrument, dat het team een opstapje biedt om samen het leesonderwijs te versterken. De scan houdt rekening met de bouwstenen van sterk leesonderwijs (Hebbrecht & Vansteelandt):  

  • een gedragen leesbeleid; 
  • een krachtige en rijke leesomgeving; 
  • een sterke leesdidactiek met aandacht voor technisch lezen, begrijpend lezen en leesmotivatie; 
  • monitoring door het volledige team.  

Het zijn al die componenten samen die zorgen voor een sterk leesverhaal op school.  
 
Met de leesscan kunnen scholen die bouwstenen (opnieuw) onder de loep nemen – en (her)starten met een leesbeleid. De scan helpt om een leesbeleidsplan op te starten, te implementeren, te evalueren of bij te sturen en zo het leesonderwijs te versterken. 

Benieuwd naar de Leesscan? 

Vul de leesscan in met het hele team – en ontdek waar jullie als school staan in het realiseren van een effectieve leesaanpak.