De Taalunie en KU Leuven
23 jun 2022

Bachelorstudenten aan KU Leuven helpen rijketeksten.org versterken

Je hebt het misschien al wel opgevangen: enkele weken geleden lanceerde de Taalunie haar nieuwste project rijketeksten.org. Een project dat niet onopgemerkt online kwam – en al heel wat mooie reacties heeft gekregen. Een dikke pluim aan alle collega’s die hier maandenlang gepassioneerd aan hebben gewerkt. Maar... er zijn nog een aantal mensen die we niet mogen vergeten.

Acht mensen, om precies te zijn: bachelorstudenten pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven die, onder begeleiding van ons team, hun bachelorproef opbouwden rond deze website. Deze samenwerking was een groot succes en past precies in onze visie om jongeren meer te betrekken in alles wat de Taalunie doet en wil doen. In dit artikel gaan we dieper in op hun onderzoeksvraag, de gebruikte methodologie en de uiteindelijke resultaten. Nogmaals ontzettend bedankt aan deze acht studentes voor hun enthousiaste inzet! 

Wat was het doel?

De bachelorproef werd geschreven naar aanleiding van deze vraag van de Taalunie: Hoe kunnen we onderwijsprofessionals motiveren om zinvol aan de slag te gaan met de website rijketeksten.org? Deze vraag werd vervolgens omgevormd tot de volgende onderzoeksvraag:  

'Op welke manier kunnen we vormgeven aan de implementatie van de website rijketeksten.org in het lager en secundair onderwijs, rekening houdend met factoren uit het conceptueel kader gebaseerd op Van De Oudeweetering & Voogt, Kelchtermans en Vermeir?'
 
De antwoorden op deze vraag werden grondig geanalyseerd en vormgegeven in de vorm van zeven concrete adviezen. Niet elke aanbeveling werd opgevolgd, maar dit wil niet zeggen dat ze niet waardevol waren. Andere aanbevelingen namen we mee of plaatsten we even op de bank tot in een latere fase van het project – om eventueel later te implementeren. 

Hoe gingen ze te werk?

Om deze vraag correct te kunnen beantwoorden, stelden de studenten een eigen theoretisch en geïntegreerd kader op: op basis hiervan ontworpen ze de leidraad voor focusgroepgesprekken. Ze kozen voor deze methodiek omdat het belangrijk is om het fenomeen en de doelgroep echt te begrijpen – en dat kan alleen wanneer ze vertrekken vanuit de ervaringen en de belevingswereld van die doelgroep

En die doelgroep was breed: onderwijsprofessionals in Vlaanderen en Nederland. Om de betrouwbaarheid van de bevindingen te verhogen, werden er zes focusgroepen samengesteld. Deze gesprekken werden getranscribeerd en gecodeerd volgens het eigen theoretisch, geïntegreerd kader.

Na een grondige analyse formuleerden de studenten hun resultaten: een beschrijving van bevorderende en verhinderende factoren met betrekking tot de implementatie van rijketeksten.org.  


We kijken terug op ons project als een leerrijk voorproefje van een toekomst als pedagoog.

Silke Sevenants

Wat waren de resultaten?

Het eindresultaat van dit onderzoek kwam in de vorm van zeven adviezen. Deze bieden een beredeneerd, wetenschappelijk onderbouwd antwoord op de initiële vraag van de Taalunie. Deze adviezen werden in een heldere en overzichtelijke brochure gegoten: dé manier om een compact en overzichtelijk beeld te kunnen vormen.

Het product werd vervolgens in twee online gesprekken toegelicht aan twee medewerkers van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie, waaronder de praktijkcoach van de bachelorproef.


De studenten leggen met hun bachelorproef het volgende stukje van de puzzel in het leesonderwijs: rijke teksten tot in de scholen en op de klasvloer krijgen.

Koen Aesaert, docent aan de KU Leuven

Conclusie

En die medewerkers van de Taalunie? Die waren zeer tevreden met het geleverde werk: zowel inhoudelijk als vormelijk. Op bepaalde adviezen werd al geanticipeerd, wat positief is: nu bestaat er tenslotte een wetenschappelijke onderbouwing voor keuzes die eerder al gemaakt werden. Andere adviezen werden als waardevol beschouwd naar de toekomst toe – en kunnen in een latere fase nog geïmplementeerd worden. 

Dit project bewijst voor ons des te meer dat de Taalunie en jongeren vlekkeloos met elkaar kunnen samenwerken. Sterker nog: wanneer we onze expertise samenleggen, geraken beide partijen tot kennis en inzichten die ze voordien nog niet hadden. Zeker voor herhaling vatbaar, dus – en smaakt naar meer!  


Wij vonden het heel waardevol dat de studenten vanuit hun eigen expertise met ons proces meedachten, en ons zulke heldere aanbevelingen konden geven.

Carlijn Pereira en Heleen Rijckaert