24 mei 2022

Nederlands toegankelijk maken voor iedereen

Op 16 mei 2022 vond tijdens de vergadering van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie in het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de Vlaams-Nederlandse samenwerking rond de inclusie van blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden.

Catia Cucchiarini presenteerde het beleid van de Taalunie dat erop gericht is het Nederlands voor iedereen toegankelijk te maken en dat aansluit bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag beoogt een paradigmaverschuiving waarbij personen met een handicap niet meer worden gezien als mensen met een gebrek of medisch probleem. Het uitgangspunt is juist dat als mensen tegen beperkingen aanlopen, dit niet te wijten is aan hun handicap, maar aan het feit dat onze maatschappij daar onvoldoende op is voorbereid.

Om de toegankelijkheid voor blinden en doven te vergroten, ondersteunt de Taalunie het gebruik van braille en van de Vlaamse en Nederlandse gebarentalen, VGT en NGT, en de ontwikkeling van taal- en spraaktechnologische toepassingen voor het Nederlands. Tijdens de hoorzitting werd de behoefte aan hernieuwde Vlaams-Nederlandse samenwerking op dit gebied en aan toegankelijke digitale taalmaterialen nog eens benadrukt.

Om dit beleid uit te voeren werkt de Taalunie samen met veel partijen, waaronder het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Frieda Steurs, directeur van het INT, presenteerde tijdens de hoorzitting haar instituut en het belangrijke werk dat zij verrichten om het Nederlands toegankelijk en toekomstbestendig te houden. Zij onderstreepte het belang van toekomstig onderzoek op het gebied van gebarentalen en taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands.

Om het gebruik van braille in de openbare ruimte te bevorderen werd in 2017, onder de auspiciën van de Taalunie, de Braille Autoriteit opgezet met het doel de standaardisering van het brailleschrift in het Nederlands taalgebied te waarborgen. De Braille Autoriteit verenigt 19 Vlaamse én Nederlandse organisaties en wordt breed gedragen door scholen, bibliotheken en belangenverenigingen. Tijdens de hoorzitting presenteerde Bart Simons, voorzitter van de Braille Autoriteit, de resultaten van de standaardisering van braille in het Nederlands taalgebied.

Vanuit de doelgroep van doven presenteerde Jorn Rijckaert het SignON-project, een drie jaar durend project om de communicatie tussen horenden, doven en slechthorenden te ondersteunen via de ontwikkeling van taal- en spraaktechnologische toepassingen. Aan dit Horizon 2020-project werken 17 Europese partners, waaronder Nederlandse en Vlaamse partners zoals de Taalunie, het INT, de universiteiten van Tilburg, Nijmegen, Leuven en Gent, de VRT en het Vlaamse Gebarentaalcentrum (VGTC). Zowel Vlaamse als Nederlandse Gebarentaal als het Nederlands als gesproken taal spelen een prominente rol in het project.

Meer informatie

Bekijk hier de opname terug van de vergadering van de Interparlementaire Commissie van de Taalunie op 16 mei 2022. 

Meer informatie over de organen van de Taalunie waaronder de Interparlementaire Commissie van de Taalunie vindt u hier

Meer informatie over braille en de Vlaamse en Nederlandse gebarentalen vindt u hier