20 jun 2022

Praat mee over de Nederlandstalige literaire canon

Vul de Canonenquête 2022 in vóór 1 juli en praat mee over de Nederlandstalige literaire canon. Al 2000 mensen gingen je voor!

Welke boeken doen er écht toe? En welke rol speelt een Nederlandstalige literaire canon in onze geglobaliseerde samenleving? Deze vragen zijn actueler dan ooit. En om er een antwoord op te krijgen, lanceert de Taalunie samen met haar partners uit de neerlandistiek de Canonenquête: een initiatief met de bedoeling om het debat over de rollen en functies van literaire canons anno 2022 aan te zwengelen.

Waarom hebben we jou nodig? 
Het is ons doel om deze enquête tot bij elke literatuurliefhebber in Nederland, België, Suriname, de Caribische eilanden én ver daarbuiten te krijgen. En om dat doel te bereiken, hebben we jouw hulp nodig. Niet alleen om de enquête zelf in te vullen, maar ook om deze zo breed mogelijk te verspreiden. 
 
Canonfestival: samen vieren we de literaire canon 
We sluiten de enquête af op 1 juli 2022 en maken de uitslag bekend in de Week van het Nederlands, die van start gaat op 1 oktober 2022. Deze week zal in eenzelfde beweging ook het startschot zijn van het ‘Canonfestival’: een reeks initiatieven die de Nederlandstalige klassieken uit het gehele taalgebied onder de aandacht brengt. De week wordt feestelijk ingeleid met de Nacht van de Canon op vrijdagavond 30 september.
 
Heb jij zelf ideeën om de literaire canon te vieren (of becommentariëren)? Laat ons dan zeker iets weten via secretariaat@kantl.be – en dan verkennen we samen een eventuele samenwerking. Hou de website van het Canonfestival in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste informatie.

Meer informatie over de Canonenquête en het Canonfestival

Het organiserend comité: 
KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren) 
Nederlandse Taalunie 
NL-Lab 
Raad voor de Neerlandistiek 
Platform voor de Neerlandistiek 
KB (DBNL) 

In samenwerking met: Caribische Associatie voor neerlandistiek (CARAN), Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Fixdit, Levende Talen, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, IVN, Neerlandistiek.nl, Literatuur Vlaanderen, Leesoffensief Vlaanderen en de Vlaamse Overheid. 

Doelen
De doelen van dit initiatief zijn tweeledig. In de eerste plaats willen we het debat over de literaire canon stimuleren en een platform bieden waar open en constructief van gedachten kan worden gewisseld. Daarnaast willen we het gezamenlijk literair erfgoed vieren en tot gespreksonderwerp maken.