13 mei 2022

Boeken voor Surinaamse scholen om leescultuur te verrijken

De Schoolmediatheken Dienst Suriname heeft pakketten met leesboeken ontvangen om de leescultuur bij leerlingen in het Voorgezet Onderwijs op Juniorenniveau (VOJ) in Suriname te verrijken. De boeken zijn met hulp van de Taalunie aangeboden door Stichting Rupsje Regenboog en uitgeverij Ralicon.

Voor de onderbouw heeft Stichting Rupsje Regenboog 640 exemplaren van de boeken Elke Pondje door het mondje en Rosalie, oma's danseresje aangeboden aan de Schoolmediatheken Dienst, en voor de bovenbouw heeft Robby Parabirsing (‘Rappa’) van uitgeverij Ralicon de boeken In de ban van de bosgeest en Een jager verdween aan de organisatie overhandigd. De Schoolmediatheken Dienst verspreidt de boeken verder onder de scholen. 

Indra Hu, Stichting Rupsje Regenboog: “Met deze samenwerking hopen we dat de studenten gebruik gaan maken van de boeken en vooral veel meer gaan lezen.”

De Surinaamse minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, sprak tijdens de laatste vergadering van het Comité van Ministers van de Taalunie de ambitie uit om het leesonderwijs en de leescultuur onder jongeren te versterken. De raadscommissie Suriname zocht uit dat de beschikbaarheid van goede kinder- en jeugdboeken op scholen een groot probleem is en dat dit een goede leesvaardigheid en leescultuur bij de jeugd in de weg zit.

Om de beschikbaarheid van goede recente Surinaamse (jeugd)boeken te bevorderen, heeft de Taalunie de samenwerking gezocht met Stichting Rupsje Regenboog en Robby Parabirsing (‘Rappa’) van uitgeverij Ralicon, die zich beide inzetten voor een betere leesvaardigheid van de Surinaamse jeugd. Hun boekenpakketten voor VOJ-scholen zijn mogelijk gemaakt dankzij een eenmalige financiële bijdrage van de Taalunie.