16 nov 2015

Taalcongres: iedereen aan het woord

'Samenwerking in het Nederlands schept kansen', was de titel van het Taalcongres, dat de Interparlementaire Commissie van de Taalunie in nauwe samenwerking met diverse Nederlands-Vlaamse organisaties, die zich richten op het belang van het Nederlands, organiseerde in het Vlaams Parlement te Brussel. Meer dan 150 deelnemers waren aanwezig en praatten en dachten mee over het Taaluniebeleid voor het Nederlands. Onder de aanwezigen waren diverse prominenten, onder wie Jan Peumans (voorzitter van het Vlaams Parlement) en Geert Bourgeois (Vlaams minister-president). Wilfried Vandaele, de voorzitter van de Interparlementaire Commissie, vatte de overkoepelende boodschap samen als een oproep om gezamenlijk in het Nederlands te blijven investeren, omdat het ons zoveel oplevert. Op basis van de getuigenissen, lezingen en reacties uit het publiek zijn er concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd die tijdens de slotsessie van het Taalcongres door Geert Joris, Algemeen Secretaris, in ontvangst werden genomen. An De Moor, voorzitter van de stuurgroep voor het Taalcongres: "Ik hoop dat de aanbevelingen het beleid van de Taalunie verder zullen versterken en dat het middenveld ook in de toekomst bij het beleid van de Taalunie betrokken zal blijven onder het motto dat het Standaardnederlands kansen schept".