20 apr 2022

Schrijversbezoek wereldwijd: Rashif El Kaoui in het Verenigd Koninkrijk

Dankzij het gastschrijversprogramma van de Taalunie kunnen onderwijsinstellingen overal ter wereld Nederlandstalige schrijvers verwelkomen. In maart 2022 was Rashif El Kaoui te gast bij studenten neerlandistiek in het Verenigd Koninkrijk.

Rashif El Kaoui, acteur, rapper, podcastmaker en schrijver, ging tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk actief aan de slag met studenten neerlandistiek van de University College London en de University of Sheffield. In een vertaalproject stortten de studenten zich op zijn toneeltekst De Bastaard. Dat de auteur ook stukken voorlas, maakte de uitdaging des te groter. De vertaling van de studenten is te lezen op the-low-countries.com.

Bekijk hier het videoverslag van de docenten, waarin ze aantonen hoe cultuur het onderwijs verrijkt.

Videoverslag schrijversbezoek Rashif El Kaoui aan studenten in het Verenigd Koninkrijk
Studenten vertaalden in groepjes de tekst van de gastauteur in het Engels in samenwerking met literair vertaler Jonathan Reeder

Oproep voor docenten wereldwijd

Dankzij het gastschrijversprogramma van de Taalunie, in samenwerking met Literatuur Vlaanderen, het Nederlands Letterenfonds en De Schrijverscentrale, kunt u overal ter wereld Nederlandstalige schrijvers verwelkomen. In een notendop maakt het programma het volgende mogelijk:

  • Alle docenten en leerkrachten Nederlands als Vreemde Taal uit het primair, secundair en hoger onderwijs kunnen bij de Taalunie financiering en advies voor een schrijversbezoek aanvragen.
  • Naast het al langer bestaande fysieke aanbod hoort ‘een schrijver op het scherm’ ook tot de mogelijkheden: organiseer een online schrijversbezoek voor uw scholieren of studenten en het bredere publiek.

Bent u op zoek naar een manier om een aantrekkelijk en efficiënt didactisch traject voor uw studenten neer te zetten? Promoot u graag Nederlandstalige schrijvers bij een breder publiek, bij uitgevers en culturele instellingen in het land waar u werkt? Neem dan kennis van de financieringsregeling voor een schrijversbezoek.

Inspiratie opdoen

Verschillende onderwijsinstellingen uit de wereld gingen u voor. Zo bracht Babs Gons onlangs een bezoek aan Hongarije en is Frank Westerman binnenkort in Zweden.

Bekijk hier nog een voorbeeld uit het hoger onderwijs van hoe u het evenement met een schrijver zou kunnen invullen. En hier voorbeelden uit het primair en secundair onderwijs: Gideon Samson online in Kuala Lumpur en Kinderboekenweek voor leerlingen in de VS.

Cultuur binnen en buiten het curriculum Nederlands als vreemde taal

Taal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom maakt de Taalunie het mogelijk dat de afdelingen Nederlands in het regulier en hoger onderwijs in het buitenland Nederlandstalige schrijvers kunnen ontvangen en cultureel-educatieve projecten kunnen realiseren. Cultuur binnen en buiten het curriculum levert veel op: het verrijkt het onderwijs, het verhoogt de zichtbaarheid en de verspreiding van de Nederlandstalige cultuur in het buitenland, het versterkt de promotie van vertalingen van Nederlandstalig werk in het buitenland, het wekt de belangstelling op voor literair vertalen onder leerders en lesgevers Nederlands als vreemde taal en het vergroot de buitenlandervaring en het netwerk van Nederlandstalige cultuurmakers.