Foto: Chris van Houts
20 apr 2022

Leraren inspireren elkaar om leesonderwijs te verbeteren

Bij ‘Springlezend’ staat advies van leraar tot leraar centraal

Leraren leveren een onmisbare bijdrage aan de leesopvoeding van kinderen. Onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK toont aan dat het overgrote deel van de leraren zich daarvan bewust is. Toch heeft maar iets meer dan de helft van de leraren in het basisonderwijs het gevoel voldoende tijd aan leesbevordering te kunnen besteden. In het voortgezet onderwijs is dat zelfs maar 34%. Verder geeft bijna 70% van de leraren in het basisonderwijs en 80% van de leraren in het voortgezet onderwijs aan extra middelen en ideeën voor leesbevordering enorm op prijs te stellen. De nieuwe campagne Springlezend van de Leescoalitie voorziet hierin door leraren een platform te geven waar ze inspiratie kunnen vinden én delen. De aftrap werd gevierd door leraren en leerlingen in een trampolinepark in Hilversum. Bekende schrijvers brachten daarbij een ode aan de leraar die hen vroeger springlezend heeft gemaakt.

Met Springlezend wil de Leescoalitie de belangrijke rol van leraren onderstrepen en goede voorbeelden van bevlogen leerkrachten en docenten voor het voetlicht brengen. Ambassadeurs van de campagne (o.a. Leraar van het Jaar 2021 Angela Esajas) gaven samen met hun leerlingen het startschot. Omdat taal de springplank voor het leven is, deden zij dit al springend in een monumentale kerk vol trampolines. Ze werden hierbij vergezeld door Ronald Snijders, Abdelkader Benali, Stine Jensen, Ronald Giphart en Anna Woltz. Deze bekende auteurs brachten tevens een ode aan de leraar die hen vroeger leesplezier heeft bijgebracht. Jochem Myjer deed dit in een lovend videobericht. 

Ode aan leraar door Jochem Meyjer - Springlezend

Door te laten zien dat er talloze leraren zijn die er goed in slagen leesplezier over te brengen aan hun leerlingen, is Springlezend een positief geluid in de verhitte discussie rondom het leesonderwijs in Nederland. Zie ook springlezend.nl.

Lancering Lezeninhetpo.nl
Effectief leesonderwijs draagt bij aan de verbetering van leesvaardigheid en leesmotivatie van leerlingen. Daarom heeft Stichting Lezen samen met SLO, met steun van de Taalunie en extra financiële middelen van het ministerie van OCW, de website lezeninhetpo.nl gerealiseerd. De website is mede gebaseerd op het advies van de Taalraad en biedt basisscholen alle nodige informatie om goed leesonderwijs op poten te zetten.

De Leescoalitie

Het gaat niet goed met lezen in Nederland, terwijl een goede leesvaardigheid een basisbehoefte voor iedereen is. Er zijn forse investeringen en daadkracht nodig om iedereen in Nederland gelijke kansen te bieden. De Leescoalitie luidde in het najaar van 2020 daarom de noodklok, en deed een dringend beroep op de onderwijs- én cultuurpoot van OCW om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesmotivatie en -plezier een essentiële rol vervullen. De campagne Springlezend en website lezeninhetpo.nl dragen hier op unieke wijze aan bij. Zie voor het volledige manifest met daarin alle ambities en doelen www.tijdvooreenleesoffensief.nl.

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen KB Nationale Bibliotheek, Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, Nederlands Letterenfonds, Stichting CPNB, Stichting Lezen (voorzitter) en Stichting Lezen en Schrijven, Taalunie en Vereniging van Openbare Bibliotheken. De Leescoalitie wil dat zo veel mogelijk mensen lezer worden, zodat zij goed kunnen functioneren in onze geletterde samenleving. Ze wordt hierin ondersteund door onder meer de Nationale Postcode Loterij.