06 apr 2022

Aankondiging: nieuwe website rijketeksten.org met voorbeelden van rijke teksten vanaf 16 mei

Op 6 april kondigde de Taalunie haar nieuwe website rijketeksten.org aan op het congres Lezen Centraal. Het congres stond in het teken van ‘rijke teksten’. Rijke teksten dragen bij aan de taalcompetentie en de kennisopbouw van elke leerling.

Rijketeksten.org geeft antwoord op de vraag wat nu rijke teksten zijn, hoe je ze herkent en waarom het zo belangrijk is om ermee te werken in de klas. Op de website vind je voorbeelden van rijke teksten voor leerlingen van 6 tot 18 jaar om taallessen en lessen in vakken als aardrijkskunde en geschiedenis mee te verrijken. 

De website is bedoeld voor leerkrachten in het basis- en voortgezet/secundair onderwijs en komt vanaf 16 mei online.

Video aankondiging rijketeksten.org
Wat zijn rijke teksten?

Leesbegrip is noodzakelijk om succesvol mee te kunnen doen in de maatschappij. Rijke teksten zijn een instrument om effectief leesonderwijs te geven. De website rijketeksten.org biedt een antwoord op de moeilijkheden die leerkrachten soms ervaren om kwalitatief tekstmateriaal te vinden en er op een effectieve manier mee aan de slag te gaan.