31 mrt 2022

Heerlijk Helderdag 2022 in het teken van heldere brieven en mails

Op 29 maart 2022 werd in Brussel voor de derde keer de Heerlijk Helderdag gehouden. Deze editie stond in het teken van een project waar alle organisaties van de Vlaamse overheid de komende jaren aan werken: de kwaliteitsverbetering van standaardbrieven en -mails. In totaal worden meer dan 10 000 teksten onder de loep genomen.

Heerlijk Helder is een campagne die een bijdrage wil leveren aan de overheidscommunicatie van de Vlaamse overheid in algemene zin. Het basisidee van Heerlijk Helder is dat elke burger, elke medewerker en elke organisatie van de Vlaamse overheid beter wordt van heerlijk heldere taal.

De Heerlijk Helderdag 2022 stond in het teken van heldere standaardbrieven en -mails, maar er kwamen meer onderwerpen aan bod tijdens inspirerende lezingen, workhops en discussies. Een verslag van de dag met foto's staat op de website van Heerlijk Helder.

Heldere standaardbrieven en -mails

Standaardbrieven en -mails zijn brieven of mails die op herhaalde basis in dezelfde vorm verstuurd worden. Ze zijn een cruciaal middel om met burgers, bedrijven en andere organisaties te communiceren over de uitvoering van procedures, zoals de aanvraag van een premie of de betaling van een boete.

Het is van groot belang dat standaardbrieven en -mails zo helder en doeltreffend mogelijk zijn. Ontvangers begrijpen dan beter en sneller wat hun rechten en plichten zijn, en overheidsorganisaties hoeven minder herinneringen te sturen en vragen te beantwoorden. Brieven en mails zijn bovendien een visitekaartje voor organisaties. Als ze helder en vriendelijk zijn, heeft dat een positieve impact op hun imago.

Inventaris

Als voorbereidende stap hebben alle organisaties van de Vlaamse overheid een inventaris gemaakt van hun standaardbrieven en -mails. In totaal verzamelden ze maar liefst 10 292 teksten. De Vlaamse overheid verspreidt dus heel veel standaardbrieven en -mail.

De organisaties gaan nu aan de slag om die brieven en mails te evalueren en te verbeteren. Tegen begin 2024 zou in elke organisatie minstens 75% van de teksten moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Instrumenten

Team Taaladvies, het team achter de Heerlijk Helder-campagne van de Vlaamse overheid, heeft twee instrumenten ontwikkeld om de organisaties bij deze uitdaging te ondersteunen. In de eerste plaats is er een checklist met 30 criteria voor heldere en doeltreffende standaardbrieven en -mails. In de bijbehorende handleiding worden de criteria toegelicht en geïllustreerd met voorbeelden.

De organisaties worden ook aangemoedigd om hun brieven en mails voor te leggen aan mensen uit hun doelgroep. Zij zijn als ervaringsdeskundigen bij uitstek in staat om de begrijpelijkheid en bruikbaarheid van teksten in te schatten. In de handleiding voor gebruikerstesten worden een aantal methoden voor eenvoudige, kleinschalige onderzoeken stap voor stap beschreven.

Meer informatie

Meer informatie over het project rond standaardbrieven en -mails staat op de website van Heerlijk Helder.

De Heerlijk Helderdag is een initiatief van Team Taaladvies van de Vlaamse overheid, Kortom en de Taalunie. De dag draagt bij aan het gezamenlijke doel om de communicatie van de overheid begrijpelijker en toegankelijker te maken voor alle mensen.
De doelgroep van de campagne Heerlijk Helder zijn medewerkers van de Vlaamse overheid. In Nederland werkt de Taalunie samen met onder andere het ministerie van BZK en Gebruiker Centraal aan begrijpelijke overheidscommunicatie via de campagne Direct Duidelijk. De Vlaamse en Nederlandse organisaties pakken ook samen activiteiten op en wisselen kennis, informatie en hulpmiddelen uit.