21 feb 2022

Webinar Internationale Moedertaaldag 2022

Ter gelegenheid van de Internationale Moedertaaldag op maandag 21 februari vond een webinar plaats over Nederlands en andere thuistalen in het onderwijs.

Er kwamen drie sprekers aan het woord: Karoo Beheydt, onderwijsondersteuner bij het Onderwijscentrum Brussel, Ellen-Rose Kambel, directeur van de Rutu Foundation voor intercultureel meertalig onderwijs, en Lidy Peters, docent meertaligheid bij Hogeschool Academica, University of Applied Sciences in Amsterdam en auteur van het boek Talen die de school in komen.

De sprekers beklemtoonden alle drie het belang van investeren in Nederlands als gemeenschappelijke onderwijstaal en het mee aan bod laten komen van andere thuistalen van leerlingen. Voor leerlingen blijft het cruciaal om in het Nederlands les te krijgen, maar hierbij hoeven andere thuistalen niet te worden genegeerd of verboden. Door deze te erkennen en waarderen, kunnen alle leerlingen zich thuis voelen op school. Door deze mee in te zetten om tot leren te komen, kunnen alle leerlingen voortbouwen op de kennis waarover ze al beschikken. En een goede ontwikkeling van de eigen thuistaal kan ook helpen om het Nederlands beter te leren beheersen.

U kunt het webinar terugkijken (na aanmelding) op het onlangs gelanceerde nieuwe Drongo-platform, hét permanente online platform over taal en meertaligheid.

Het webinar werd samen georganiseerd door de Taalunie, de UNESCO-commissies van Nederland, Vlaanderen en Suriname, de Nationale Taalraad van Suriname, het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties voor West-Europa, het Informatiecentrum van de Verenigde Naties voor het Caribisch gebied en Drongo.