27 jan 2022

2022 en wat u mag verwachten

2022 dient zich aan als een jaar van verandering. Dat hopen we alvast. Want we verlangen natuurlijk naar het definitief achter ons laten van de coronapandemie zodat we eindelijk elkaar opnieuw echt in de ogen kunnen kijken en zien dat het goed komt.

Onze organisatie begint aan een veranderingsproces met als doel om u, de taalliefhebber, maar ook de taal, het Nederlands, nog beter van dienst te zijn. Als beleidsorganisatie willen we iedereen die het Nederlands ondersteunt samenbrengen en naar oplossingen zoeken voor de uitdagingen waar onze taal voor staat.

Die uitdagingen hebben we dit jaar ondergebracht in drie krachtlijnen die de rode draad door onze werking zullen zijn: Nederlands digitaal, Nederlands internationaal en Nederlands voor iedereen.

Met Nederlands digitaal willen we de inzet van taaltechnologie en digitale taalinfrastructuur voor het taalbeleid verder optimaliseren. Een concreet voorbeeld hiervan is het begrijpelijk maken van overheidstaal door gebruik te maken van taaltechnologie. Ook internationale projecten zoals het Impulstraject willen we digitaal optimaal ondersteunen.

Nederlands internationaal verwijst naar de internationale neerlandistiek, het onderwijs Nederlands in de buurtaalregio’s en internationale talige en culturele samenwerking. Kortom, we kijken naar de brede waaier van internationale samenwerkingsmogelijkheden in en met het Nederlands. Duizenden studenten en scholieren in de wereld leren Nederlands, vele onderzoekers en docenten bestuderen en onderrichten de taal en vele anderen gebruiken ze ook in hun privé- en werksituaties. Het internationale netwerk van het Nederlands zullen we dit jaar bijkomende impulsen geven zodat het duurzaam kan blijven groeien en zich in onderlinge samenhang verder kan versterken. Het nieuwe interactieve platform mijnNederlands zal hiervoor een belangrijke basis bieden.

Onze taal moet voor iedereen toegankelijk zijn: voor mensen die Nederlands leren omdat ze hier komen wonen of werken, voor mensen die door een fysieke of mentale beperking onze taal moeilijker kunnen gebruiken, of voor mensen die moeite hebben met het begrijpen van de taal die de overheid hanteert. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in onze taal, ongeacht afkomst, huidskleur, sociaaleconomische positie, opleiding, genderidentiteit, geaardheid of geloof.

Wij hopen dat wij u dit jaar op onze weg kunnen meenemen en u misschien zelfs op een of ander kruispunt tegenkomen.

De Taalunie wenst u een bijzonder zinvol, liefdevol en gezond 2022!