11 jan 2022

Cursussen internationale neerlandistiek 2022

In februari maken we ons cursusaanbod in 2022 voor studenten en docenten uit de internationale neerlandistiek bekend.

Ons aanbod bestaat uit:

  • Zomercursus voor studenten met minstens B1-niveau van het ERK
  • Nascholingscursus voor docenten Nederlands als Vreemde Taal (NVT)
  • Nascholingscursus voor onderzoekers
  • Online nascholingsmodules voor lesgevers NVT, ongeacht hun onderwijstype of -niveau

De drie cursussen bestaan elk uit een fysiek gedeelte tijdens de zomermaanden en hebben een intensief online voor- en natraject. Onze nascholingen zijn toegankelijk voor zowel beginnende als ervaren docenten en onderzoekers. De deelnemers ontvangen bij volledige deelname een certificaat. 

Meer informatie over de programma's en inschrijfprocedures volgt in februari.