16 dec 2021

Nederlands in Zuid-Afrika

Op de website van de Taalunie is het werkplan Zuid-Afrika 2021-2024 gepubliceerd. In dit werkplan staat wat de Taalunie samen met haar partners de komende jaren in Zuid-Afrika wil gaan doen voor de verdere ondersteuning en bevordering van het Nederlands.

Het werkplan is gemaakt op basis van het meerjarenbeleidsplan 2020-2024 van de Taalunie en de gemaakte afspraken met de Zuid-Afrikaanse regering en de Afrikaanse Taalraad. De strategische doelstellingen van het werkplan zijn: internationalisering, inclusiviteit, en creativiteit en lezen. Deze doelstellingen zijn in het werkplan uitgewerkt in activiteiten, zoals het stimuleren van taal-en spraaktechnologie en het opzetten van een wisselleerstoel Nederlands in Zuid-Afrika.

Meer informatie

Download het werkplan Zuid-Afrika 2021-2024 op deze pagina

Het werkplan is beschikbaar in drie talen: Nederlands, Afrikaans en Engels.