15 dec 2021

Competentieprofiel docent Nederlands als Vreemde Taal (NVT)

Het competentieprofiel is een van de pijlers waarop ons nascholingsbeleid berust, naast inventarisatie van scholingsbehoeften van de docenten en onderzoek naar de onderwijspraktijk NVT.

Het profiel omvat een algemene beschrijving van competenties die geldig zijn voor docenten NVT ongeacht de enorme diversiteit wat betreft doelgroep en onderwijsvorm, geografische factoren (taalgebieden), status van het vak Nederlands (verplicht schoolvak, keuzevak, hoofdvak, bijvak, cursus, vaktaal) en onderwijstradities in de verschillende landen en docenten (moedertaal, opleiding, werkervaring, motivatie).

Het profiel is gericht op kerncompetenties die voor alle docenten NVT geldig zijn. Dat neemt niet weg dat het profiel zo nodig aangevuld kan worden met competenties die gevraagd worden in de verschillende landen, afhankelijk van de status van de taal binnen verschillende onderwijsprogramma’s en verschillende onderwijstradities.

De doelgroep omvat docenten NVT die onderwijs verzorgen buiten Nederland en Vlaanderen in het:

  • basisonderwijs (verplicht vak of keuzevak);
  • voortgezet onderwijs (verplicht vak of keuzevak);
  • hoger onderwijs (als hoofdvak binnen een studie Nederlands, als bijvak);
  • volwassenenonderwijs in taalinstituten, volksuniversiteiten, en dergelijke.

U kunt het profiel onderaan deze pagina downloaden.