04 nov 2021

Aanbesteding voor cursus docent-onderzoekers

De ondersteuning van de internationale neerlandistiek behoort tot de kerntaken van de Taalunie. Daarbij is docentennascholing een belangrijke doelstelling.

In dat kader wordt er voor de periode 2022-2025 een Europese aanbesteding uitgeschreven voor een nascholingscursus voor docent-onderzoekers. Voor de organisatie ervan stelt de Taalunie maximaal € 30.000 per jaar ter beschikking. Instellingen en organisaties uit de hele Europese Unie kunnen op deze aanbesteding intekenen. De nascholingscursus bestaat uit een online voor- en natraject en een fysiek gedeelte dat in de Europese Unie plaatsvindt.

Het volledige bestek en vragenlijst van de aanbesteding staan onderaan deze pagina. De aankondiging is ook te vinden op de TED (Tenders Electronic Daily), de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de EU, waarin Europese overheidsaanbestedingen bekendgemaakt worden.

Er kan voor deze opdracht ingetekend worden tot 3 januari 2022 (12 uur).

Voor meer informatie over deze aanbestedingen kunt u contact opnemen met Jo Sterckx.