07 okt 2021

Effectief leesonderwijs geven. Hoe doe je dat?

Om inspiratie op te doen voor het actieplan 'Effectief onderwijs in begrijpend lezen' trok de Taalraad Begrijpend Lezen langs een aantal scholen die de voorbije jaren hun leesonderwijs aangepakt hebben. Hoe die scholen dat gedaan hebben, kan je nu lezen in een pas gepubliceerde special bij het tijdschrift MeerTaal.

In 2019 publiceerde de Taalraad Begrijpend Lezen hun actieplan voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie Effectief onderwijs in begrijpend lezen. In het actieplan komen vijf pijlers naar voren waarvan de Taalraad aanbeveelt om ze in samenhang op te pakken. Die vijf pijlers zijn:

1.      werken vanuit urgentiebesef

2.      een schoolbreed leesbeleid en een doorgaande lijn

3.      in de klas gebruik maken van effectieve didactiek met rijke teksten

4.      Inzetten op het vergroten van de leesmotivatie

5.      aandacht voor formatieve evaluatie

De scholen die in de special aan bod komen zijn op hun eigen manier met deze pijlers aan de slag gegaan. Zo voelde de Prins Constantijn uit Leeuwarden de urgentie om het leesonderwijs aan te pakken toen ze de motivatie en de resultaten van de leerlingen zagen dalen. Op De Windwijzer gingen ze met rijke teksten aan de slag. Het team van Het Galjoen in Hoogezand schoolde zich in effectieve leesdidactiek. De Alan Turingschool zette methodes overboord om zelf vorm te geven aan effectieve didactiek. Sbo Phanta Rhei wilde vooral de leesmotivatie vergroten. Op de Willem van Oranjeschool vormen interessante teksten het uitgangspunt van hun leesonderwijs. Al deze scholen vind je daarom terug in dit speciale nummer, in de hoop dat ze je inspireren!

Benieuwd naar het volledige verhaal van de scholen?