08 sep 2021

Nieuwe trainingen NVT in het Caribisch gebied

In opdracht van de Taalunie geeft Bureau NVT aan het begin van dit nieuwe schooljaar drie nieuwe trainingen Nederlands als Vreemde Taal. De online trainingen worden gratis aangeboden aan leraren in het Caribisch gebied en vinden plaats op 13, 15 en 23 september. De trainingen zijn bedoeld voor leerkrachten onderbouw in het primair onderwijs en docenten bovenbouw in het voortgezet onderwijs.

De eerste training is een opfristraining voor leerkrachten onderbouw primair onderwijs die werken met ‘Speel mee met John & Joonie’ en ‘Leer mee met Sam & Saar’. De tweede training is een introductietraining voor het lespakket NVT+ voor docenten bovenbouw voortgezet onderwijs. Tijdens de derde training kunnen docenten bovenbouw voortgezet onderwijs kennismaken met het lesmateriaal van de training NVT+ door een verdiepingstraining.