18 aug 2021

Aanbestedingen voor cursus- en nascholingsaanbod NVT

De ondersteuning van de internationale neerlandistiek en het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT) behoort tot de kerntaken van de Taalunie. Daarbij zijn het motiveren van studenten en nascholen van docenten belangrijke doelstellingen.

In dat kader worden er voor de periode 2022-2025 Europese aanbestedingen voor de volgende drie opdrachten uitgeschreven:

1.      Zomercursus voor studenten

2.      Didactisch nascholingspakket NVT (cursus en modules)

3.      Nascholingscursus voor docent-onderzoekers

De bestekken van de aanbestedingen en bijbehorende vragenlijsten staan onderaan deze pagina. De (voor)aankondigingen zijn te vinden op de TED (Tenders Electronic Daily), de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de EU, waarin Europese overheidsaanbestedingen bekendgemaakt worden.

Er kan voor deze opdrachten ingetekend worden tot 29 oktober 2021 (12 uur).

Voor meer informatie over deze aanbestedingen kunt u contact opnemen met Jo Sterckx of Karlijn Waterman.