16 jul 2021

Literatuurgeschiedenis.org krijgt subsidie van Letterenfonds

De website Literatuurgeschiedenis.org kan de komende jaren worden uitgebreid en verbeterd dankzij een vierjarige subsidie van het Nederlands Letterenfonds. In 2020 is deze educatieve website van de Taalunie en de KB technisch en tekstueel volledig vernieuwd.

De subsidie maakt het mogelijk om de informatie op de site aan te vullen, met aandacht voor diversiteit en maatschappelijk relevante thema’s. Ook zal het aandeel Vlaamse, Surinaamse en Caribische literatuur worden vergroot. Om nog beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongerendoelgroep worden meer audiobestanden van literaire citaten, relevante podcasts en video’s toegevoegd. Ook komt er een nieuwe didactische module ter ondersteuning van leraren.

Belangrijk educatief instrument

Met deze steun van het Letterenfonds kan de website de komende jaren uitgroeien tot een belangrijk educatief instrument voor zowel leraren als leerlingen in Nederland en Vlaanderen. De ondersteuning van Literatuurgeschiedenis.org past binnen het leesbevorderingsbeleid van het Letterenfonds.

Over Literatuurgeschiedenis.org

Literatuurgeschiedenis.org biedt informatie over de Nederlandstalige literatuur van de middeleeuwen tot heden. Je vindt er stromingen, schrijversportretten, teksten en populaire thema’s. De site is specifiek ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Nederlandse voortgezet onderwijs en de derde graad van het Vlaamse secundair onderwijs, maar is ook interessant voor studenten, leraren en andere belangstellenden.