14 jul 2021

Oproep tot bijdragen online congres 50 jaar studie Nederlands in Indonesië

Het congres dat ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vakgroep Nederlands aan de Universitas Indonesia te Depok-Jakarta in 2020 zou worden gehouden is vanwege de coronasituatie tweemaal uitgesteld. Gezien de huidige situatie en de onzekerheid over de verdere ontwikkelingen rond de covid-19 pandemie heeft de congresorganisatie besloten om definitief af te zien van het organiseren van het congres op locatie.

In plaats daarvan zal het zevende Kongres Studi Belanda in Indonesia – Congres Studie Nederlands in Indonesië digitaal worden gehouden van dinsdag 2 november tot en met donderdag 4 november 2021. Gezien het tijdverschil zullen de lezingen voornamelijk in de middag (Indonesische tijd) en in de ochtend (Europese tijd) plaatsvinden. Het programma bestaat uit drie dagen met lezingen en culturele presentaties. Het thema van het congres zal zijn:

Traditie en transformatie in taal, literatuur en cultuur

De vakgroep Nederlands nodigt graag alle belangstellenden van harte uit om deel te nemen aan het congres en om een bijdrage binnen het congresthema te leveren. Voordrachten zullen in de regel 20 minuten kunnen duren.

Graag zou de congresorganisatie voor 1 september 2021 aanmeldingen ontvangen en daarbij vernemen wat het onderwerp van de voordracht zal zijn (werktitel). Tevens ontvangt de congresorganisatie graag een abstract van maximaal 350 woorden. Aanmeldingen zenden naar: kongresbelanda@gmail.com

Het ligt in de bedoeling dat na het congres een digitale tweetalige congresbundel zal verschijnen. De daarin opgenomen artikelen kunnen maximaal 4.000 woorden beslaan (inclusief noten en bibliografie).

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Achmad Sunjayadi
Voorzitter congrescomité
achmad.sunjayadi@ui.ac.id

Graag een cc. van uw correspondentie naar
m.h.le.clercq@hotmail.nl

Ondersteuning

De neerlandistiek in Indonesië wordt financieel mede ondersteund door de Taalunie.