Rob Stevens
29 jun 2021

Lieve De Wachter versterkt de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

Het Comité van Ministers van de Taalunie heeft Lieve De Wachter aangesteld als nieuw lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. We laten haar zelf aan het woord.
Wat is jouw functie?

Ik werk als hoogleraar Nederlandse Taalbeheersing en Academisch Nederlands aan de KU Leuven. Daar doceer ik ook spreek- en presentatietechnieken in de opleidingen Taal- en Letterkunde, Politieke Wetenschappen en Communicatiewetenschappen. Daarnaast ben ik hoofd van het Schrijfcentrum van de KU Leuven. Mijn onderzoek focust op het belang van taalvaardigheid in het academisch hoger onderwijs en op de correlatie tussen taalvaardigheid en studiesucces.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de Raad / de Taalunie?

De Taalunie is een heel belangrijke speler in het veld van het Nederlands wereldwijd. Ik vind het een eer om deel te mogen uitmaken van de Raad en in samenspraak met anderen advies te geven over talige kwesties, zowel in Nederland en Vlaanderen als ver daarbuiten. Het lijkt me fantastisch dat het Nederlands binnen de Raad vanuit verschillende invalshoeken tegen het licht wordt gehouden. Daar zal ik ongetwijfeld veel van leren.

Zelf vind ik het daarnaast erg interessant om te kijken naar meertaligheidskwesties. Zoveel mensen hebben het Nederlands als één van hun talen en dat biedt een grote meerwaarde, zowel talig als maatschappelijk. Hopelijk kan ik mee uitdragen dat het Nederlands levendig en krachtig kan zijn en niet ouderwets of muf en saai. Er kan nooit genoeg aandacht zijn voor het Nederlands in al zijn aspecten.

Waarom is het Nederlands belangrijk voor jou en voor de sector waarin je werkt?

Aan een Nederlandstalige universiteit zoals de KU Leuven is het Nederlands uiteraard van het grootste belang, zowel als onderwijs- als omgangstaal, zowel voor studenten als voor docenten. Daarnaast is uit onderzoek al meermaals gebleken dat een goede taalbeheersing -van de moedertaal en/of van een vreemde taal- belangrijk kan zijn voor studiesucces. Ik moet toegeven dat ik er gewoon ook van geniet als ik zie hoe de taal evolueert en groeit en hoe ze zowel door moedertaalsprekers als door vreemdetaalsprekers geliefkoosd en gekneed wordt. Dat idee van het Nederlands als een levend(ig)e en snel evoluerende taal probeer ik ook uit te dragen bij mijn studenten.

Wat is voor jou het mooiste woord in het Nederlands en waarom?

Dat is zonder enige twijfel ‘appelblauwzeegroen’. Ik merk dat het een woord is dat vooral in het Belgisch Nederlands gebruikt wordt om de kleur ‘turquoise’ weer te geven, maar het staat ook gewoon in de Dikke Van Dale. Als je het ontleedt, lijkt het nergens op te slaan, maar tegelijkertijd gaan er zoveel registers open als je het leest of hoort… Daarnaast houd ik ook erg van Nederlandse samenstellingen zoals ‘boomkip’ (leguaan) of ‘waterkip’ (kaaiman) die ik in Suriname wel eens hoor of van op het Nederlands gebaseerde samenstellingen zoals ‘moltrein’ (metro) of ‘spookasem’ (suikerspin) in het Afrikaans… Ik heb telkens het gevoel dat mijn wereld genuanceerder en ruimer wordt als ik die woorden hoor of lees.