23 jun 2021

Leeuwardens project Indiveo wint Taalunie ZorgVoorZorgPrijs

Indiveo uit Leeuwarden heeft de eerste Taalunie ZorgVoorZorgPrijs gewonnen. De andere genomineerden waren de ‘bespreekwijzer erfelijkheidsonderzoek bij borstkanker’ van UMC Utrecht en de website ‘corona in duidelijke taal’ van de Vlaamse organisatie Wablieft.

Indiveo verpakt medische informatie in begrijpelijke beeldverhalen. Daarvoor gebruikt de organisatie zogenaamde Divi’s: animatiefilmpjes die patiënten informeren over aankomend onderzoek, ziektebeelden en behandelingen. Indiveo is een initiatief van Ralph Koppers, longarts bij het Medisch Centrum Leeuwarden.

Koppers kreeg de ZorgVoorZorgPrijs op woensdagavond 23 juni digitaal uitgereikt door Kris Van de Poel, algemeen secretaris van de Taalunie en voorzitter van de vakjury. De prijs, een cheque ter waarde van 5000 euro, kan Indiveo besteden aan verdere ontwikkeling van het materiaal en in het bijzonder aan samenwerking met organisaties in Vlaanderen.


Het werk van Indiveo is begrijpelijke taal op-en-top. Het maakt heel zichtbaar waar mensen bang voor kunnen zijn, het brengt mensen heel erg tot rust. Het vertelt hoe een hele procedure in elkaar zit en het geeft ook een kijk op de toekomst.

Kris Van de Poel

De 40-jarige Taalunie wilde in dit coronajaar extra aandacht besteden aan begrijpelijke taal in de zorg. De ZorgVoorZorgPrijs werd in het leven geroepen om aandacht te geven aan initiatieven die de medische taal en daarmee de zorg meer toegankelijk maken. Een extra aandachtspunt hierbij is het bevorderen van samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse initiatieven. Uit achttien inzendingen van bestaande initiatieven werd door een vakjury eerst een top 3 en vervolgens een winnaar gekozen.

Reportage over begrijpelijke taal in de zorg

De uitreiking van de ZorgVoorZorgPrijs vond woensdagavond digitaal plaats tijdens een reportage op YouTube. De reportage is terug te kijken via het YouTube-kanaal van de Taalunie.

Reportage Begrijpelijke taal in de zorg en ZorgVoorZorgPrijs

In de reportage spreekt de Vlaamse presentator Jan Hautekiet met drie experts over begrijpelijke taal in de zorg: huisarts Marc Cosyns, Thea Duijnhoven van expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos en Tessa van Charldorp, onderzoeker/specialist communicatie- en informatiewetenschappen en interculturele communicatie.

In de gesprekken met de experts komt naar voren dat er op het snijvlak van taal en zorg nog veel winst te boeken is. Als je als patiënt mee wilt kunnen beslissen over wat er met je gebeurt, dan is het van het grootste belang dat je begrijpt wat er gezegd wordt. Zorgverleners kunnen misverstanden voorkomen door zo begrijpelijk mogelijk met patiënten te communiceren. Daarbij moeten ze in het bijzonder rekening houden met mensen die een lager taalniveau hebben of lagere ‘gezondheidsvaardigheden’, wat wil zeggen: moeite hebben met het nemen van goede beslissingen over je gezondheid. Ondersteunende materialen in duidelijke taal, zoals filmpjes, woordenlijsten en flyers, spelen hierin een belangrijke rol.

Rapport ‘Injectie voor taal’ en stappenplan

In de reportage wordt ook aandacht besteed aan het Taalunie-onderzoek ‘Injectie voor taal’, dat eerder dit jaar werd gepubliceerd. Daarin is onderzocht wat er in Vlaanderen en Nederland wordt gedaan om medische taal in de zorg begrijpelijker te maken en wat er beter kan. Drie belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn: makers moeten hun ondersteunende materialen testen bij gebruikers om te controleren of ze begrijpelijk zijn, ontwikkelaars van materialen moeten meer samenwerken, ook over de landsgrenzen heen, en in zorgopleidingen moet meer bewustwording worden gecreëerd voor het belang van begrijpelijke taal om álle mensen te bereiken. Om ontwikkelaars te ondersteunen is een 5 stappenplan gemaakt voor het maken van materialen in begrijpelijke taal. Het rapport en het stappenplan zijn te downloaden via de website van de Taalunie.

Interview met Indiveo in de Taalstaat

Op zaterdag 26 juni sprak Ralph Koppers van Indiveo in het radioprogramma de Taalstaat met Frits Spits over het winnen van de ZorgVoorZorgPrijs. Kijk en luister het interview terug via deze link.