01 jun 2021

Reportage 'Begrijpelijke taal in de zorg' op 23 juni

Op woensdag 23 juni om 20.00 uur brengt Vlaams radiomaker Jan Hautekiet in beeld hoe taal in de zorg een grotere rol speelt dan we zouden vermoeden en hoe heldere taal die zorg meer toegankelijk maakt. Ook zal de winnaar van de Taalunie ZorgVoorZorgPrijs bekendgemaakt worden. De jury heeft ondertussen een shortlist van drie genomineerde materialen bekendgemaakt.

Shortlist ZorgVoorZorgPrijs

Reportage

De reportage ‘Duidelijke taal in de zorg’ vloeit voort uit het project Taal en zorg van de Taalunie om de begrijpelijkheid van medische taal in de zorgsector te vergroten. Zeker in tijden van COVID-19 heeft de gezondheidssector alle belang bij een (h)echt taalbeleid. De reportage zal op 23 juni om 20.00 uur te zien zijn op het YouTube-kanaal van de Taalunie.


Iedereen die met medische zorg te maken krijgt, heeft behoefte aan en recht op duidelijke taal. Natuurlijk wil je begrijpen wat je arts, verpleegkundige, ziekenfonds of zorgverzekeraar in een gesprek of een brief meedelen. Je wil weten wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren en hoe het allemaal zal evolueren. Toch is medische taal vaak erg moeilijk, waardoor de kloof tussen verzorger, patiënt en familie alleen maar toeneemt.

Kris Van de Poel, algemeen secretaris Taalunie

Inhoud reportage

Op het snijvlak van zorg en taal valt veel winst te behalen. Over ziekte en gezondheid moet je immers communiceren – tussen zorgverlener en patiënt, maar ook tussen zorgverleners onderling. Ondersteunende materialen spelen hierin een belangrijke rol. Daarom moet al vroeg in de opleiding van zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen …) aandacht besteed worden aan begrijpelijke taal. En dat gebeurt onder meer aan de hand van veel verschillende soorten materialen. Het is uiteindelijk een voortdurend leerproces dat ook in nascholing en praktijk een plaats moet krijgen.

Hoewel veel materiaal al voorhanden is, blijft het vaak verborgen voor zowel zorgverleners, patiënten als onderzoekers. De Taalunie wil die kennis toegankelijk maken en beschikbaar stellen. Het rapport ‘Injectie voor taal’ is een aanzet tot inventarisatie en analyse van materialen die in Vlaanderen en Nederland ontwikkeld worden om medische communicatie begrijpelijker en daardoor de medische zorg toegankelijker te maken.

De Taalunie ZorgVoorZorgPrijs moet een stimulans betekenen voor de ontwikkeling of de verdere verspreiding van materiaal dat begrijpelijke taal in de zorg in de praktijk brengt.

Met medewerking van

Jan Hautekiet, Marc Cosyns, Tessa van Charldorp, Thea Duijnhoven en Kris Van de Poel