20 mei 2021

Vertaalwoordenschat uitgebreid met woordenboeken Fins

Na vertaalwoordenboeken voor het Nieuwgrieks, Portugees en Estisch zijn aan de Vertaalwoordenschat nu ook de woordenboeken Nederlands-Fins en Fins-Nederlands toegevoegd. De Vertaalwoordenschat is een gratis applicatie voor tweetalige woordenboeken met Nederlands als bron- of doeltaal, ontwikkeld door het Instituut voor de Nederlandse Taal. In de toekomst wordt de applicatie uitgebreid met nog meer talen.

Woordenboeken Fins

De woordenboeken Fins zijn in 2012 gedrukt verschenen in de reeks Prisma Groot Woordenboek bij uitgeverij Unieboek Het Spectrum. Het zijn de eerste uitgebreide vertaalwoordenboeken voor het talenpaar Nederlands-Fins. De woordenboeken zijn voor zowel de Nederlandstalige als de Finstalige gebruiker bedoeld.

Het woordenboekproject werd uitgevoerd aan de Universiteit Gent o.l.v. prof. dr. Godelieve Laureys, die samen met fil.mag. Maritta Moisio (Universiteit Gent en Universiteit van Tampere) de hoofdredactie vormde. De onlineversie van het Nederlands-Fins bevat ca. 34.500 trefwoorden en 41.300 voorbeeldzinnen. Het Fins-Nederlands bevat ca. 36.000 trefwoorden en 38.500 voorbeeldzinnen.

Ga naar de Vertaalwoordenschat-website of download de app (Android of Apple).

Rond de eeuwwisseling zijn er verschillende tweetalige vertaalwoordenboeken ontwikkeld die voor Nederlandstaligen wel relevant zijn, maar op de commerciële markt niet spontaan aan bod kwamen. Het initiatief hiervoor kwam van de Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen (CLVV) van de Taalunie. Via de Vertaalwoordenschat worden de bestanden van deze woordenboeken nu voor zover mogelijk online beschikbaar gesteld. Deze onlineversie van de woordenboeken is geen exacte kopie van de gedrukte versie.