27 okt 2017

Taalunie benoemt jury voor de Prijs der Nederlandse Letteren 2018

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie heeft de jury voor de 22e editie van de Prijs der Nederlandse Letteren aangesteld. De jury, die bestaat uit acht leden, zal worden voorgezeten door Marita Mathijsen-Verkooijen, emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. De jury is representatief voor het hele taalgebied en de internationale neerlandistiek.

De jury van de Prijs der Nederlandse Letteren 2018 bestaat uit:

  • Marita Mathijsen-Verkooijen (NL, voorzitter), emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit van Amsterdam;
  • Mark Cloostermans (B), literair recensent De Standaard;
  • Fikry El Azzouzi (B), auteur, theatermaker;
  • Jane Fenoulhet (UK), emeritus professor of Modern Dutch Studies, University College London;
  • Marja Pruis (NL), auteur, literair recensent De Groene Amsterdammer;
  • Matthijs de Ridder (NL), auteur, literair recensent, bestuurslid De Reactor, biograaf (Paul van Ostaijen);
  • Johan Van Iseghem (B), emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde en Moedertaaldidactiek, KU Leuven;
  • Christine Werners-Samsom (SUR), recensent/eindredacteur literaire pagina dagblad De Ware Tijd.

Koning Willem-Alexander

De Nederlandse Taalunie kent de prijs om de drie jaar toe aan een auteur van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De bekroonde auteur ontvangt een bedrag van € 40.000. De prijs wordt beurtelings uitgereikt door de Belgische koning en de Nederlandse koning. In november 2018 zal Koning Willem-Alexander de prijs uitreiken.

Prijs der Nederlandse Letteren

De Prijs der Nederlandse Letteren onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken. De prijs kan worden toegekend voor het gehele oeuvre van een schrijver in de genres poëzie, verhalend proza of drama.

De prijs is voor het eerst toegekend in 1956, aan Herman Teirlinck. De laatste keer - in 2015 - ontving de Nederlandse dichter en schrijver Remco Campert de prijs uit handen van Koning Filip van België.