28 apr 2021

Aan het werk met literatuurgeschiedenis in de klas?

Een nieuwe lessenserie op de website literatuurgeschiedenis.org biedt nieuwe mogelijkheden. De thematische lessenserie over ‘Oorlog en verzet’ vertrekt vanuit één werk uit de literatuurgeschiedenis, het gedicht ‘De achttien dooden’ van Jan Campert.

Vanuit dit werk krijgen leerlingen via verschillende werkvormen gebeurtenissen, schrijvers en teksten uit de literatuurgeschiedenis aangeboden. Het doel is dat ze daarmee leren literair-historisch redeneren. Webpagina’s op literatuurgeschiedenis.org en op de digitale bibilotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) geven de benodigde achtergronden voor de leraar.

De lessenserie werd ontwikkeld door een werkgroep van leraren Nederlands, letterkundige neerlandici en vakdidactici uit Nederland en Vlaanderen. De KB, de Taalunie en de werkgroep willen leraren Nederlands extra lesmateriaal in handen geven om hun onderwijs in de literatuurgeschiedenis vorm te geven.

Wij horen graag uw feedback. Stuur een e-mail naar: redactie@literatuurgeschiedenis.org