Beeld: Code Diversiteit & Inclusie
Titelpagina publicatie Waarden voor een nieuwe taal met tekening van zes mensen die symbool staan voor diversiteit
25 mrt 2021

Richtlijnen voor inclusieve en toegankelijke taal in de cultuursector

Op 10 maart presenteerde de Code Diversiteit & Inclusie van Nederland de publicatie 'Waarden voor een nieuwe taal' voor "een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en cultuursector".

Deze publicatie voor de cultuursector is een handreiking op basis van vijftien waarden om in het taalgebruik rekening te houden met diversiteit en daarbij uitsluiting van mensen te voorkomen. Er staan suggesties, richtlijnen en concrete voorbeelden in als: ‘Duid het gender van transgender personen niet aan als een gevoel of beleving’, ‘Maak van mensen (en bevolkingsgroepen) geen bijvoeglijk naamwoord of scheldwoord’, ‘Zeg rolstoelgebruiker in plaats van rolstoelrijder’ en ‘Noem een persoon niet niet-wit, maar van kleur’.

De Code Diversiteit & Inclusie is opgesteld door de gezamenlijke Nederlandse brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector. Zij sloegen de handen ineen om de oude Code Culturele Diversiteit te herschrijven tot een nieuwe, breed inzetbare gedragscode. De handreiking ‘Waarden voor een nieuwe taal’ is uiteindelijk bedoeld om een cultuuromslag te bevorderen en een nieuwe norm te stellen voor samenwerken, samen maken en samenleven.

Diversiteit en inclusie

De Taalunie volgt initiatieven voor divers en inclusief taalgebruik op de voet en is op verschillende manieren zelf actief rond deze thema’s. Zo is in 2019 de werkgroep genderinclusief taalgebruik ingesteld en werkt de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren aan een algemeen advies over diversiteit, inclusief taalgebruik en dekolonisatie van de taal.

Bovendien ondersteunt de Taalunie verschillende projecten voor mensen met communicatieve beperkingen, zoals blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden. Onlangs is met zeventien Europese partners het drie jaar durende project SignOn gestart om de communicatie tussen horenden, doven en slechthorenden te ondersteunen.

Meer informatie over SignOn