12 feb 2021

Begrijpelijke COVID-19-termen

Als zorgverleners meer begrijpelijke COVID-19-termen gebruiken, kunnen patiënten hun medische situatie beter begrijpen. De Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg Nictiz en het landelijk expertisecentrum Pharos hebben in samenwerking met de Taalunie medische COVID-19-termen omgezet naar begrijpelijke termen op B1-taalniveau. Dit is het taalniveau dat de overheid gebruikt en door de overgrote meerderheid van de bevolking begrepen wordt. Deze nieuwe termen zijn voor zorgprofessionals beschikbaar in het medische terminologiestelsel SNOMED.

Met meer zorg voor taal kan er betere zorg worden verleend. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de Taalunie Talendebatten (2018) over geslaagde communicatie in de zorg. De Taalunie heeft daarop diverse partijen uit de taal- en zorgsector bij elkaar gebracht en wil praktische samenwerkingen rond betere communicatie in de zorg ondersteunen.

De samenwerking tussen Nictiz, Pharos en de Taalunie is daar een goed voorbeeld van. Het B1-taalniveau waar de medische COVID-19-termen naar vertaald zijn, wordt door de overgrote meerderheid van de bevolking begrepen. Ook hoger opgeleiden en professionals lezen vaak liever teksten op taalniveau B1, bijvoorbeeld omdat dit gemakkelijk en snel leest.

Nu deze patiëntvriendelijke omschrijvingen op B1-niveau beschikbaar zijn, zal samen met het zorgveld de toegevoegde waarde ervan verder onderzocht worden en zal gekeken worden in hoeverre de omschrijvingen ook daadwerkelijk bijdragen aan beter begrip bij de patiënt.

De nieuwe omschrijvingen zijn beschikbaar in het medische terminologiestelsel SNOMED.