Bron: www.directduidelijk.nl
Sander Lubberhuizen, bedrijfsleider Energiek Apeldoorn bij gemeente Apeldoorn
04 feb 2021

Prijs voor heldere overheidstaal voor gemeentes Apeldoorn, Hof van Twente en Den Haag

Sander Lubberhuizen, ambtenaar van de gemeente Apeldoorn, Hetty de Kruijff van de gemeente Hof van Twente en het team Direct Duidelijk van de gemeente Den Haag zijn de winnaars van de Direct Duidelijk prijzen 2020.

De prijzen, die door een vakjury worden toegekend, zijn onderdeel van de Direct Duidelijk campagne. De Direct Duidelijk campagne is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze week zijn de prijswinnaars van Direct Duidelijk prijzen 2020 bekend gemaakt.

Iedereen kon ambtenaren nomineren via de website www.directduidelijk.nl voor de Direct Duidelijk prijzen. De vakjury, onder voorzitterschap van Kris Van de Poel, algemeen secretaris Taalunie, heeft de inzendingen bekeken en de winnaars geselecteerd.

De jury van de Direct Duidelijk prijs 2020 stelt zich voor
De Direct Duidelijk Ambtenaar 2020 is ...
Bron: www.directduidelijk.nl
Sander Lubberhuizen, bedrijfsleider Energiek Apeldoorn bij gemeente Apeldoorn
Sander Lubberhuizen, bedrijfsleider Energiek Apeldoorn bij gemeente Apeldoorn

De jury heeft veel lof voor de enthousiaste en duidelijke manier waarop hij het verhaal van de ‘energiewinkel’ vertelt. Als bedrijfsleider van Energiek Apeldoorn zorgt hij ervoor dat het doel van de gemeente Apeldoorn, om energieneutraal te zijn voor 2050, snel dichterbij komt. Daarbij is heldere communicatie van groot belang. Sander zet dat creatief en doeltreffend in. Ook laat hij zien dat Direct Duidelijk communiceren niet alleen om geschreven taal gaat. Niet alleen tekst en beeld maar ook bewegend beeld worden gebruikt. Net als de zeer persoonlijke lichaamstaal die helpt om uit te drukken wat de afzender bedoelt te zeggen.

De Ambassadeur Direct Duidelijk 2020 is ...
Bron: www.directduidelijk.nl
Hetty de Kruijff, communicatieadviseur bij gemeente Hof van Twente
Hetty de Kruijff, communicatieadviseur bij gemeente Hof van Twente

Volgens de jury is Hetty een echte voorvechter van Direct Duidelijk. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Met vallen en opstaan weet zij binnen de gemeente Hof van Twente het onderwerp steeds beter op de kaart te zetten. Ze toont lef: gaat de discussie over heldere overheidscommunicatie op alle niveaus in haar organisatie niet uit de weg.

Ze staat voor het belang van Direct Duidelijk en laat vooral zien hoe je samen met bewoners teksten verbetert. Zij betrekt de doelgroep altijd in haar aanpak. Het lukte haar en haar collega’s om in korte tijd maar liefst 100 gemeentelijke brieven te herschrijven. Dat vindt de jury een buitengewone prestatie.

En wie wint de Direct Duidelijk Coronacommunicatie-prijs 2020 ...
Bron: www.directduidelijk.nl
Team Direct Duidelijk van de gemeente Den Haag
Team Direct Duidelijk van de gemeente Den Haag

Wat een overtuigend voorbeeld van effectieve communicatie over corona! Hoe goed je het ook probeert te doen als overheidsorganisatie, je kunt je altijd vergissen in wat mensen wel en niet begrijpen. De gemeente Den Haag heeft begrepen hoe je zulke vergissingen kunt voorkomen. Veel mensen in Den Haag zijn laaggeletterd; daar wil je als gemeente natuurlijk rekening mee houden. Den Haag doet dat door de communicatieboodschappen - ook over corona - eerst te testen. Dat doen ze bij ROC-cursisten die laaggeletterd zijn en die hun lees- en schrijfvaardigheid willen vergroten. Bij zo’n test bleek bijvoorbeeld dat de oproep ‘Vermijd drukte’ niet door iedereen begrepen werd. Het woord ‘vermijden’ was moeilijker dan verwacht. Pas toen ervan werd gemaakt’ ‘Ga niet naar drukke plekken’ was de boodschap echt duidelijk. Zo moet het eigenlijk altijd als de overheid belangrijke informatie wil delen met een grote groep mensen. Eerst testen, pas daarna de boodschap naar buiten brengen - precies zoals de gemeente Den Haag het ons hier laat zien.

De inzet van alle 17 genomineerden en de winnaars wordt enorm op prijs gesteld!

De Taalunie werkt nauw samen met het team Direct Duidelijk bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zoals ook vorig jaar heeft het ministerie aan de Taalunie gevraagd om de inzendingen voor de Direct Duidelijk prijzen te beoordelen en daarvoor een jury in te stellen. De jury bestond uit zes leden, onder het enthousiaste voorzitterschap van algemeen secretaris Kris Van de Poel.

Samenstelling jury:

Kris Van de Poel, algemeen secretaris Taalunie
Carel Jansen, em. hoogleraar Universiteit Groningen
Betteke van Ruler, em. hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Linda Voortman, wethouder gemeente Utrecht
Henk Buesink, gemeente Etten-Leur
Lodewijk van Noort, gemeente Den Haag

De Taalunie lag mee aan de basis van de campagnes Direct Duidelijk in Nederland en Heerlijk Helder in Vlaanderen. De Taalunie brengt de verantwoordelijke diensten in beide landen samen en zet aan tot samenwerking. Zo hoeven ze het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden.

De Taalunie bevordert het verantwoord gebruik van de Nederlandse taal. Dat is een taak die al in het Taalunieverdrag van 1980 staat vermeld. Als het om Nederlandstalige communicatie door de overheid gaat, beschouwt de Taalunie ‘verantwoord gebruik’ als correct, begrijpelijk en burgergericht Nederlands, in plaats van kromtalige, onnodig ingewikkelde en bureaucratische communicatie. De Taalunie zet beleid uit om alle overheidsdiensten hiermee te helpen.

Meer informatie over begrijpelijke taal van de overheid

Meer informatie over Direct Duidelijk