Nieuwe afdeling Nederlands India
25 jan 2021

Nieuwe afdeling Nederlands aan talenuniversiteit in India

De talenuniversiteit English and Foreign Languages (EFLU) in Hyderabad in Zuid-India biedt vanaf maart 2021 cursussen Nederlands aan. Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) van de Universiteit Gent en de Taalunie sloten daarover vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst met EFLU. Docent Christopher Joby verzorgt het cursusaanbod en leidt lokale docenten op. Na twee jaar nemen die het roer over.
De EFLU is gespecialiseerd in hoogstaand academisch talenonderwijs. Alle bachelorstudenten aan EFLU maken een keuze voor een vreemde taal. Tot nu toe waren dat talen als Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Vanaf augustus kunnen de studenten ook Nederlands kiezen.

Voor professionele doeleinden

Daarnaast wordt de komende jaren elk semester een avondcursus Nederlands op maat gegeven. De cursus is bedoeld voor mensen die basiskennis Nederlands willen verwerven voor professionele doeleinden zoals ICT, diplomatie, farmaceutische industrie en vertalen. In Hyderabad en omgeving zijn veel Nederlandse en Vlaamse bedrijven actief. Bovendien zijn er in de regio veel IT-bedrijven die ook in het Nederlandse taalgebied opereren. De eerste cursus in maart is vanwege de COVID19-pandemie online.

De cursus is de eerste fase van het samenwerkingsverband. Na de proeffase van twee jaar beslist de universiteit over de oprichting van een Centre for Low Countries Studies.

Nu een module Nederlands in het opleidingsaanbod van EFLU aanwezig is, zullen ook Nederlandse en Vlaamse cultuur- en literatuurgeschiedenis aandacht krijgen. In het Centre for Low Countries Studies kunnen ook cultuurhistorische, politiek-ideologische en interculturele verbanden vanuit diachroon perspectief aan bod komen.

De aangeworven docent Christopher Joby, verbonden aan de universiteit in Polen (AMU Poznan), is een ervaren docent in de internationale neerlandistiek. Eerder was hij onder meer werkzaam in de neerlandistiek in Engeland en Zuid-Korea. Hij publiceert onder meer over de geschiedenis van Nederland en de Nederlandse taal in Azië.

Met deze cursus komt de studie Nederlands weer op universitair niveau beschikbaar in India.

Meer weten?

Stuur een mail naar communicatie@taalunie.org.

Meer informatie over EFLU: https://www.efluniversity.ac.in/