18 jan 2021

Taalbeleid voor meertalige en anderstalige studenten geïnventariseerd

Meer uitwisseling en overleg zou het taalbeleid van Nederlandse en Vlaamse universiteiten voor meertalige en anderstalige studenten ten goede kunnen komen. Dat blijkt uit het inventariserende onderzoek naar Meertalige en anderstalige studenten in het Nederlandstalige universitaire onderwijs: kansen en uitdagingen voor taalbeleid, dat Heleen Vander Beken van de Universiteit Gent en Anne-Mieke Thieme van de Universiteit van Amsterdam hebben uitgevoerd in opdracht van het Interuniversitair Overleg Taaltaken Anderstaligen en met financiering van de Taalunie.

Veel verschillen, meer kansen

In hun onderzoek stellen Vander Beken en Thieme vast dat er nog veel begripsverwarring bestaat over meertalige, anderstalige en ook internationale studenten. Vooral Nederlandse universiteiten hanteren verschillende definities naargelang hun eigen focus en doelgroepen. Dit maakt verdere vergelijkingen niet eenvoudig en benadrukt het belang van meer uitwisseling en overleg.

Vaak is er wel al enige aandacht voor de ondersteuning van de taalvaardigheid Nederlands van meertalige en anderstalige studenten, maar deze kan in de meeste gevallen nog verder worden uitgebouwd en nog beter worden ingebed in een breder taalbeleid. Er valt ook nog veel winst te boeken, mochten universiteiten zich nog meer door elkaars initiatieven laten inspireren.

Goede praktijkvoorbeelden

De Taalunie financiert het verzamelen en delen van goede praktijken waarmee de taalvaardigheid Nederlands van alle studenten in het hoger onderwijs wordt ondersteund. Hiervoor heeft het Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs de website kennisdelingtaalbeleid.org opgezet. Het onderzoek van Vander Beken en Thieme vormt een waardevolle aanvulling hierop. De Taalunie hoopt dat de Nederlandse en Vlaamse universiteiten hiermee verder aan de slag gaan.

Het eindrapport is beschikbaar op de website kennisdelingtaalbeleid.org van het Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs: https://www.kennisdelingtaalbeleid.org/item/426/.