Studenten aan het werk
26 nov 2020

Aanmelding studenten Taalunie Zomercursus 2021 van start

Op 1 augustus 2021 zal in Gent de Taalunie Zomercursus Nederlands weer van start gaan. Deze cursus is bedoeld voor studenten Nederlands in het buitenland.

De zomercursus bestaat uit een programma van twee weken dat is gericht op de pijlers taal, cultuur en beroep. Het accent ligt op communicatieve taalvaardigheid en kennismaking met de Nederlandse en Vlaamse maatschappij. Op deze manier kunnen buitenlandse studenten de kennis verbreden en verdiepen die ze aan hun eigen universiteit hebben opgedaan. Ook krijgen ze de gelegenheid om contact te leggen met collega-studenten uit ruim dertig landen en het Nederlandse en Vlaamse culturele, academische en economische veld. Jaarlijks nemen er zo'n honderdtwintig studenten aan de zomercursus deel.

Online deelname

De cursus wordt voor de Taalunie georganiseerd door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent. Wegens de situatie rond het coronavirus zal de zomercursus ook in 2021 uitsluitend online georganiseerd worden.
De taalvaardigheid van de deelnemers ligt op het niveau B1 (vergevorderd) van het Europees Referentiekader voor het leren van vreemde talen (ERK).

Inhoud van de cursus

Tijdens de twee cursusweken worden workshops en lezingen gegeven door het vaste docententeam (met Nederlandse en Vlaamse docenten) en door externe sprekers uit het taalgebied. Het traject bestaat uit webinars, interactieve discussies, kennisclips, groepswerk en culturele en sociale activiteiten. Ook vinden er online sessies plaats met Nederlandse en Vlaamse bedrijven en organisaties.

Aanmelding

De aanmelding van de studenten gebeurt door de contactpersonen van de docententeams bij de buitenlandse afdelingen Nederlands. Deze docenten worden rechtstreeks door de cursusleiding benaderd.

Meer informatie

Voor informatie over de zomercursus kunt u terecht bij de cursusleider via:
tel. +32 9 264 89 93 of Els.Verschuere@UGent.be .

Websites

https://taalunie.org/informatie/126/taalunie-zomercursus-taal-cultuur-en-beroep
https://zomercursus.ugent.be/

Bekijk ook een impressie van de zomercursus 2020 op:

https://taalunie.org/informatie/134/taalunie-zomercursus-in-gent  (onderaan de pagina).