18 nov 2020

Oproep: vraag financiering aan voor projecten NVT en internationale neerlandistiek

De Taalunie-projectfinanciering Nederlands als Vreemde Taal en internationale neerlandistiek heeft tot doel projecten te ondersteunen die de neerlandistiek buiten het taalgebied een impuls geven. U kunt voor 1 december financiering aanvragen voor culturele evenementen, onderzoeksprojecten en didactische producten.

De doelstellingen mag u zelf bepalen, maar de slaagkansen stijgen wanneer uw project beantwoordt aan behoeftes uit de internationale neerlandistiek en het NVT-onderwijs. De voorkeur gaat uit naar projecten die innovatief zijn en toegankelijk voor heel het veld, die een link hebben met onderwijs, en die partners in verschillende landen en regio’s met elkaar verbinden.

Alle criteria en de volledige procedure vindt u hier: https://taalunie.org/informatie/60/projectfinanciering.

Ter inspiratie wijzen we graag op dit overzicht van toekenningen: https://taalunie.org/informatie/63/inspirerende-voorbeelden.

Mis de uiterste datum van 1 december niet.