Symposium eilanden Caribisch gebied
18 nov 2020

Symposium Nederlands als vreemde taal (NVT) in een meertalige omgeving

Op 24 november organiseert de Taalunie het online symposium ‘Nederlands als vreemde taal’. Dit doet zij samen met onderwijspartners op Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.
Het symposium is voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs Nederlands op deze eilanden. Doel van dit evenement is om na te denken en te discussiëren over de positie van de talen, in het bijzonder het Nederlands,

Meertaligheid

Op de eilanden in het Caribisch gebied spreekt en verstaat bijna iedereen meerdere talen, waaronder ook het Nederlands. Echter voor de meesten is het niet de moedertaal maar een vreemde taal. Op elke school is Nederlands een verplicht vak. Op veel scholen, met name op de Benedenwindse eilanden, is het zelfs de taal van instructie. De aanpak van het Nederlands is soms nog de traditionele (moedertaal-) aanpak. Dat sluit vaak niet aan bij wat onze leerlingen nodig hebben. Daarom stappen meer en meer scholen over naar de aanpak voor Nederlands als vreemde taal (NVT), een vergelijkbare benadering als voor de andere talen die op school geleerd worden.

Programma symposium

Het evenement start om 15.00 uur met de workshop ‘NVT in mijn klas’. Deze workshop is bestemd voor leerkrachten, onderwijsmanagers en curriculumontwikkelaars. Van 16.00 tot 18.00 uur volgt de (tweetalige) publieke sessie. Hiervoor is iedereen welkom die bij het onderwijs in en van het Nederlands betrokken is, van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals tot leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Focus van het symposium is Nederlands als vreemde taal in een meertalige omgeving. Keynote speaker is dhr. Jim Cummins, professor aan het Ontario Institute for Studies in Education, over het thema ‘Mother tongue based multilingual education’. Naast de aandacht voor NVT is er eveneens een kennismaking met het concept van de ‘Language Friendly School’ - scholen die de meertaligheid en de culturele achtergrond van hun leerlingen erkennen en omarmen.

NVT-netwerk en Kernnetwerk

Het Kernnetwerk NVT is onderdeel van het Netwerk NVT. Dit netwerk wordt gevormd door onderwijsstakeholders van de betrokken zes eilanden en heeft als doel om kennis en best practices over NVT met elkaar te delen. Het Kernnetwerk NVT is het meer beleidsmatige onderdeel van dit netwerk, dat zich inzet voor een grotere bekendheid en een bredere toepassing van de NVT didactiek in het Caribisch gebied. De activiteiten maken deel uit van het project netwerk NVT Carib dat financieel ondersteund wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Voor meer informatie en aanmelding

Meer informatie vindt u op de Facebookpagina NVTCarib. Hier kunt u zich tevens aanmelden. Mailen kan ook naar: nvtcarib@gmail.com.