11 nov 2020

De kracht van taal en muziek

De taal- en muziekontwikkeling van kinderen delen diverse kenmerken. Die natuurlijke samenhang kun je in de klas benutten door de vakken taal en muziek te combineren. Tijdens het LKCAtelier van 5 november stond een ontwerpmodel voor taal-muzieklessen centraal.

De Taalunie en LKCA, het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en -participatie doen al enige tijd onderzoek naar de raakvlakken tussen taal en muziek. Belangrijke vraag daarbij is hoe scholen die samenhang kunnen benutten om talige en muzikale vaardigheden te stimuleren. Mieke Smits van de Taalunie en Michel Hogenes (muziekdocent en -pedagoog De Haagse Hogeschool en Codarts) lichtten in dit atelier verschillende parallellen tussen taal en muziekontwikkeling toe en zoomden vervolgens in op concrete kansen voor het maken van taal- muziekcombinaties in de les.