Direct Duidelijk Prijzen 2020
22 okt 2020

Nomineer een collega of organisatie voor de Direct Duidelijk Prijzen 2020

Het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO) heeft als doel begrijpelijke taal duurzaam onder de aandacht te brengen van de overheid. Het netwerk is een initiatief van de Taalunie en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in Nederland.
De campagne ‘Direct Duidelijk’ ondersteunt dit doel door overheidsorganisaties op weg te helpen helder te communiceren. In het kader van deze campagne deelt Direct Duidelijk ook dit jaar weer Direct Duidelijk Prijzen uit.

Meedoen voor de Direct Duidelijk Prijzen 2020

Ambtenaren werkzaam bij overheidsorganisaties kunnen genomineerd worden of zelf iemand of een organisatie nomineren. De Taalunie coördineert de beoordeling van de inzendingen.

Jury en prijsuitreiking

De jury is onder voorzitterschap van Kris Van de Poel, algemeen secretaris Taalunie. Staatssecretaris Knops reikt de prijzen in januari 2021 uit.