08 okt 2020

“Lees je taal-rijk!”

Wie in 2021 kans wil maken op één van de Europese Dag van de Talen-prijzen in Vlaanderen en Brussel, kan deelnemen aan de nieuwe wedstrijd die het EDT-platform onder de noemer “Lees je taal-rijk!” heeft gelanceerd. Leerkrachten, scholen en organisaties worden opgeroepen een nieuwe leesbevorderingsactiviteit op poten te zetten en hiervoor samen te werken.

Hier vind je alle informatie. 

LEES je TAALRIJK 2020 EDT Platform

Met lezen als thema van de nieuwe wedstrijd, sluit het Vlaamse en Brusselse EDT-platform bewust aan bij één van de speerpunten in het Taaluniebeleid van de komende jaren. In het advies “Effectief onderwijs in begrijpend lezen” benadrukt de Taalunie onder meer het belang van een samenhangend taal-leesbeleid en samenwerking over de muren van klaslokalen en scholen heen.

Zie: https://taalunie.org/dossiers/32/begrijpend-lezen-en-leesmotivatie

De oproep voor de nieuwe wedstrijd vindt niet toevallig in vijf verschillende talen plaats, naast het Nederlands ook in het Frans, Duits, Engels en Spaans. Hiermee wil het platform benadrukken dat leesbevordering in meerdere talen kan plaatsvinden. Over hoe in het onderwijs met meerdere talen kan worden omgegaan, heeft de Taalunie recent een kennisdossier gepubliceerd.

Zie: https://taalunie.org/dossiers/50/meertaligheid-in-het-onderwijs

In 2021 zal de Taalunie de winnaars van de EDT-wedstrijd in Vlaanderen en Brussel mee in de kijker zetten om andere leerkrachten, scholen en organisaties verder te inspireren.