Tanja
Onderzoek onderwijs Nederlands
06 okt 2020

Leerlingen in buurregio’s willen meer Nederlands spreken

Wat denken leerlingen in de regio’s die grenzen aan Nederland en Vlaanderen over het onderwijs Nederlands als vreemde taal? Uit onderzoek van de Taalunie blijkt dat een ruime meerderheid van de leerlingen in de zogenaamde buurtaalregio’s behoefte heeft om meer Nederlands te spreken tijdens de les. Ook docenten vinden spreekvaardigheid het allerbelangrijkste. Bovendien blijkt er onder leerlingen veel belangstelling te zijn voor de actualiteit en de jongerencultuur in Nederland en Vlaanderen.

Deze conclusies zijn het resultaat van een vragenlijst met open en gesloten vragen die is ingevuld door ongeveer 3.000 leerlingen. Middelbare scholieren in Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Hauts-de-France en de Franse en Duitstalige Gemeenschap in België gaven hun mening. De meesten volgen algemeen vormend onderwijs.

In de antwoorden konden de leerlingen hun mening geven over het onderwijs Nederlands, de Nederlandse taal en over wat ze vinden en weten van de Vlaamse en Nederlandse cultuur en actualiteit. Ook is gevraagd welke wensen ze hebben om het onderwijs te verbeteren. Een zestigtal docenten kreeg eveneens een vragenlijst voorgelegd.

Het doel van het onderzoek is de vraag te beantwoorden hoe de Taalunie met haar partners het onderwijs Nederlands als buurtaal nog beter kan ondersteunen. Een andere doelstelling is om de vijf buurtaalregio’s meer te laten samenwerken bij de ondersteuning van het onderwijs Nederlands. Twee klankbordgroepen met experts uit diverse geledingen van het onderwijs werkten mee aan de analyse van de resultaten en formuleerden suggesties voor verbetertrajecten.