23 sep 2020

Online conversatietafels voor internationale neerlandistiek

Van oktober tot mei organiseren we online conversatietafels voor NVT-docenten uit de internationale neerlandistiek. Ze zijn gericht op beginnende en ervaren lesgevers Nederlandse taalverwerving, bij voorkeur niet-moedertaalsprekers.

Doelstellingen

  • Uitwisseling van leservaringen en lesmateriaal
  • Creatie van een professioneel netwerk
  • Nascholing op maat
  • Het programma wordt opgesteld in overleg met de deelnemers

Planning

De eerste sessies zijn op 21 oktober, 18 november en 16 december, telkens van 17 tot 18.30 uur. De sessies van januari tot mei worden in overleg met de deelnemers gepland. Alle sessies verlopen via Teams en worden begeleid door een medewerker van de Taalunie of een externe expert.

Inschrijven kan via nvt@taalunie.org met vermelding van uw naam, onderwijsinstelling, aantal jaren leservaring en verwachtingen en doelstellingen van de sessies. Deelname is gratis.