14 sep 2020

Literaire projecten krijgen ondersteuning

Vijf leesbevorderende of literaire projecten/initiatieven hebben via de subsidieregeling Literair grensverkeer 2020 ondersteuning gekregen. Deze ondersteuning heeft tot doel de duurzame uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied te stimuleren.

Aan de volgende organisaties zijn subsidies toegekend voor hun projecten:

- Theater Malpertuis voor In de naam van de waarheid: € 6.250
- Poëzieclub voor Prijs de Poëzie: € 12.500
- Stichting Wintertuin voor Schrijfwerkplaats voor nieuwkomers: € 11.680
- Poëziecentrum voor Poëzieweek: € 12.500
- Tilt voor Tilt & Memento Woordfestival: € 12.500

Deze subsidieregeling is een samenwerking tussen Literatuur Vlaanderen, de Nederlandse Taalunie en het Nederlands Letterenfonds. Literatuur Vlaanderen staat in voor de administratieve verwerking van de dossiers en voor de uitbetaling van de subsidie. De beoordeling van de aanvragen gebeurt door een gemengde Vlaams-Nederlandse adviescommissie.