09 sep 2020

Meerjarenbeleidsplan 2020-2024 beschikbaar

De focus van de Taalunie ligt de volgende jaren op toegankelijkheid, talige creativiteit en internationalisering van het Nederlands.