08 sep 2020

De Taalunie ZorgVoorZorgPrijs

De Taalunie steunt met de ZorgVoorZorgPrijs initiatieven die de begrijpelijkheid van de medische taal vergroten en daarmee de zorg voor iedereen meer toegankelijk maken. In tijden van COVID-19 heeft de zorgsector alle belang bij een (h)echt taalbeleid.

Kris Van de Poel, algemeen secretaris van de Taalunie: “Iedereen die met medische zorg te maken krijgt, heeft behoefte aan en recht op duidelijke taal. Natuurlijk wil je begrijpen wat je arts, verpleegkundige, ziekenfonds of zorgverzekeraar in een gesprek of een brief meedelen. Je wil weten wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren en hoe het allemaal zal evolueren. Toch is medische taal vaak erg moeilijk, waardoor de kloof tussen verzorger, patiënt en familie alleen maar toeneemt.”

Er zijn al heel wat initiatieven rond zorg en taal -van balkonbingo tot vertaalapps- voor heel uiteenlopende doelgroepen ­-van anderstalige patiënten tot bewoners in woonzorgcentra. De Taalunie wil met de ZorgVoorZorgPrijs initiatieven voor taal en zorg aanmoedigen en meer zichtbaar maken. De prijs sluit aan bij het doel van het project Taal en Zorg om de begrijpelijkheid van medische taal in de zorgsector te vergroten. Zeker in tijden van COVID-19 heeft de gezondheidssector alle belang bij een (h)echt taalbeleid.

In aanmerking komen initiatieven in Vlaanderen en Nederland die aandacht hebben voor medisch taalgebruik of communicatie in de zorg.

Aan de prijs is een geldsom verbonden van €5.000 om het initiatief verder te ontwikkelen en een gratis promotiecampagne in het hele taalgebied.

Een jury van deskundigen maakt een shortlist. De uitreiking van de prijs is voorzien in het voorjaar van 2021.

Meer informatie

De ZorgVoorZorgPrijs kadert in het projectplan Taal en Zorg waarmee de Taalunie naar heldere communicatie in de zorg streeft.

Meer lezen:

Dossier Taal en zorg

Informatieboekje Betere zorg met zorg voor taal met voorbeelden van initiatieven

- Verslag van het Taalunie Talendebatten 2018 - Geslaagde communicatie in de zorg