03 sep 2020

Drongo Talenfestival

Inspirerend, verrassend, informatief, interactief en online!

Lezen

Het thema van het DRONGO talenfestival 2020 is lezen. Lezen is leuk en het is goed voor je. Jaarlijks verschijnen er honderden prachtige boeken en er is een heel actieve leescultuur in Nederland. Lezen leidt tot een betere woordenschat, zorgt voor een betere focus en concentratie, traint de verbeelding en maakt je slimmer. Maatschappelijk gezien zorgt een gezonde leescultuur voor beter werk, minder schulden en een betere volksgezondheid. Lezen is een onmisbare competentie om maatschappelijk mee te draaien. Uit vele onderzoeken blijkt dat de kennis van lezen snel achteruitgaat. Ook lijkt de rol van schrijven en lezen zélf te veranderen. En dat terwijl er zo veel en fantastische initiatieven zijn voor leesbevordering.

Het DRONGO talenfestival brengt het bredelandschap van lezen overzichtelijk en toegankelijk bijeen. Het festival is dé ontmoetingsplek bij uitstek waar professionals die met taal en lezen bezig zijn elkaar kunnen ontmoeten, informeren en inspireren. Vanuit de taalsector zijn er naar aanleiding van onze oproep bijna 90 voorstellen voor programmaonderdelen binnengekomen. Dit verbluffende aantal betekent dat taal en lezen enorm leeft! Het DRONGO talenfestival is een jaarlijks tweedaags gratis festival over de impact van taal.

Online

Dit jaar heeft het festival een online karakter: een ijzersterk programma dat wordt gelivestreamd, en diverse live en on-demand onderdelen. Het festival biedt ook op deze manier een verrassend, informatief en interactief programma. Het is voor ons spannend om een online festival te organiseren, maar zien om ons heen dat het ook enorm veel kansen biedt. Leuk als je erbij bent!